Chuyên đề 5-2014: Nâng cao NS&CL sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp vừa và nhỏ

10/10/2017 313 lượt xem
Chuyên đề truyền hình thuộc Chương trình quốc gia "Năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

Chuyên đề 6-2014: Giải pháp nâng cao NS&CL sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Chuyên đề truyền hình thuộc Chương trình quốc gia "Năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

Chuyên đề 7-2014: Giải pháp hữu hiệu để nâng cao NS&CL ngành dệt may

Chuyên đề truyền hình thuộc Chương trình quốc gia "Năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

Chuyên đề 8-2014: Lean giải pháp nâng cao năng suất hiệu quả đối với ngành dệt may

Chuyên đề truyền hình thuộc Chương trình quốc gia "Năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

Chuyên đề 9-2014: Nâng cao chất lượng dịch vụ trong ngành ngân hàng

Chuyên đề truyền hình thuộc Chương trình quốc gia "Năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

Chuyên đề 10-2014: Nâng cao NS&CL sản phẩm tại các doanh nghiệp than khoáng sản

Chuyên đề truyền hình thuộc Chương trình quốc gia "Năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

Chuyên đề 11-2014: Giải pháp nâng cao cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành thủy sản

Chuyên đề truyền hình thuộc Chương trình quốc gia "Năng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"

Chuyên đề 12-2014: Tọa đàm về năng suất & chất lượng

Chuyên đề 11-2014: Giải pháp nâng cao cạnh tranh của các doanh nghiệp ngành thủy sản
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 112 Tổng truy cập: 5.620.142
Hotline: 0912293223