Triển khai đánh giá chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp Việt Nam theo phương pháp Chỉ số hài lòng của khách hàng

Thuộc chương trình/dự án: Thuộc Dự án "Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng" thuộc Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: ThS.Vương Thanh Phương
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: Triển khai mở rộng phương pháp đánh giá chất lượng sản phẩm hàng hóa thông qua Chỉ số hài lòng của khách hàng tại các ngành và doanh nghiệp.
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 24 Tổng truy cập: 4.024.349
Hotline: 0912293223