Tuyên truyền, phổ biến kiến thức về năng suất và chất lượng

Thuộc chương trình/dự án: Chương trình quốc gia "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020"
Nhóm thực hiện: Ths.Nguyễn Lê Duy
Thời gian thực hiện: Đang thực hiện
Mục tiêu: - Thúc đẩy trao đổi thông tin, kinh nghiệm về nâng cao năng suất và chất lượng của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, giảng viên và tổ chức/doanh nghiệp có liên quan; - Tiếp tục phổ biến, cập nhật và nâng cao kiến thức về năng suất và chất lượng cho cán bộ lãnh đạo và quản lý của doanh nghiệp; -Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý,cán bộ chuyên môn tại các cơ quan Bộ,ngành,địa phương và doanh nghiệp có vai trò của năng suất chất lượng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thông qua tổ chức các sự kiện và phát hành ấn phẩm.
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 35 Tổng truy cập: 4.024.554
Hotline: 0912293223