Tin tức

Trở về

Cải tiến năng suất thông qua đào tạo thực hành phương pháp cải tiến liên tục Kaizen tại Công ty TNHH Xây dựng, Cơ khí và Thương mại Bình Minh

Cải tiến, nâng cao năng suất lao động trước hết phải xuất phát từ nâng cao nhận thức, trình độ của người lao động, thông qua hoạt động đào tạo, nhiều doanh nghiệp đã tạo ra chuyển biến tích cực từ đội ngũ nhân sự, từ đó tạo ra động lực lớn để doanh nghiệp triển khai hoạt động cải tiến.

Được biết đến như là một trong những phương pháp cải tiến năng suất hiệu quả nhất đã và đang được áp dụng phổ biến, phương pháp cải tiến liên tục Kaizen đã được các chuyên gia tư vấn tại Viện Năng suất Việt Nam triển khai đào tạo và hướng dẫn thực hành tại công ty TNHH Xây dựng, Cơ khí và Thương mại Bình Minh đem lại hiệu quả tích cực.

            Con người là nhân tố quyết định sự thành công và phát triển của mọi tổ chức, trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thì người lao động chính là lực lượng nòng cốt tạo ra giá trị và lợi nhuận, là chủ thể trực tiếp sử dụng, vận hành, khai thác mọi nguồn lực phục vụ sản xuất, kinh doanh cũng như hiện thực hóa các ý tưởng của bộ máy lãnh đạo. Chính vì vậy trình độ, năng lực, khả năng tư duy và nhận thức của người lao động có vai trò hết sức quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay khi mà vấn đề nâng cao năng suất, chất lượng đang trở thành xu thế tất yếu của doanh nghiệp. Nhận thức rất rõ vấn đề này, rất nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay đã tập trung đầu tư cho hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, nhận thức của người lao động, đặc biệt hướng đến đào tạo các giải pháp, phương pháp cải tiến nâng cao năng suất. Tuy nhiên hoạt động đào tạo muốn đạt được hiệu quả và thành công thì bên cạnh nỗ lực, quyết tâm của doanh nghiệp còn cần có sự phối hợp hiệu quả từ phía đơn vị đào tạo.

            Trước thực tiễn nhu cầu đào tạo về phương pháp cải tiến nâng cao năng suất của doanh nghiệp, Viện Năng suất Việt Nam đã thực hiện dự án hỗ trợ thực hành phương pháp cải tiến liên tục Kaizen cho các doanh nghiệp ngành công nghiệp theo đặt hàng của Bộ Công Thương. Sau một quá trình lựa chọn dựa trên những tiêu chí cụ thể, Công ty TNHH Xây dựng, Cơ khí và Thương mại Bình Minh đã được lựa chọn trở thành một trong 15 doanh nghiệp điểm của dự án.

Công ty TNHH Xây dựng, Cơ khí và Thương mại Bình Minh là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí và xây dựng có trụ sợ tại Lô B2,3,4, KCN Nam Thăng Long, Thụy Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Là một doanh nghiệp sản xuất thuộc ngành công nghiệp, trong nhiều năm qua vấn đề được lãnh đạo doanh nghiệp trăn trở nhiều nhất đó là nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm thông qua việc nâng cao trình độ, năng lực và nhận thức của người lao động, với triết lý kinh doanh lấy con người là trung tâm và lấy sự phát triển con người là động lực phát triển của doanh nghiệp, công ty TNHH Xây dựng, Cơ khí và Thương mại Bình Minh đã cùng với đội ngũ chuyên gia tư vấn của Viện Năng suất Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo và hướng dẫn thực hành phương pháp cải tiến Kaizen tại doanh nghiệp. Bên cạnh những kết quả tốt đẹp trên nhiều mặt, giá trị lớn nhất mà các khóa đào tạo mang lại đó là việc thay đổi tư duy và nhận thức của người lao động, làm cho họ thực sự trở thành lực lượng tiên phong thực hiện cải tiến năng suất.

THỰC TRẠNG TRÌNH ĐỘ, NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỚC KHI THỰC HIỆN ĐÀO TẠO PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN KAIZEN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH MINH

Về trình độ, đại bộ phận người lao động của công ty có trình độ thấp, hầu hết sau khi tốt nghiệp THPT chỉ trải qua đào tạo ngắn hạn, công việc đảm nhiệm giản đơn. Một số người lao động sau khi được tuyển dụng mới bắt đầu đào tạo, hoặc đào tạo theo hình thức người lâu năm chỉ dẫn cho người mới, làm việc bằng kinh nghiệm.

Đối với việc vận hành, sửa chữa, sử dụng các trang thiết bị máy móc trong xưởng chủ yếu thông qua hướng dẫn trực tiếp, thiếu kiến thức về vận hành máy móc, công nghệ, khả năng ứng dụng, sử dụng khoa học công nghệ thấp.

Người lao động của công ty thiếu kiến thức về năng suất và cải tiến năng suất, chưa có những sáng tạo, đổi mới có giá trị cho doanh nghiệp. Trong quá trình làm việc, ý thức của người lao động còn thấp, chưa có ý thức giữ gìn vệ sinh, chưa thực hiện ngăn nắp gọn gàng đối với khu vực sản xuất, kho nguyên vật liệu, nguyên liệu tài sản lãng phí với tỉ lệ cao.

Các bộ phận, các phân xưởng, các công đoạn phối hợp với nhau trong sản xuất, bố trí sắp xếp nhà xưởng còn yếu, chưa đồng bộ, cán bộ quản lý cấp trung hoạt động chưa hiệu quả, chưa có đầu mối đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện các phương pháp cải tiến.

Người lao động còn mang tâm lý thụ động, lười suy nghĩ, ngại thay đổi, chỉ đạo của lãnh đạo doanh nghiệp chưa có đầu mối triển khai hiệu quả. Phần lớn người lao động khi được hỏi đều chưa có bất kỳ ý tưởng hoặc giải pháp nào để khắc phục các khó khăn, hạn chế hiện tại.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, nhận thức cho người lao động về cải tiến năng suất gần như không thực hiện. Người lao động qua nhiều năm làm việc có tích lũy về kinh nghiệm những không thay đổi về trình độ

QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI ĐÀO TẠO VÀ HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN LIÊN TỤC KAIZEN

Sau khi có những đánh giá sơ bộ về hiện trạng sản xuất cũng như trình độ năng lực của đội ngũ nhân sự công ty TNHH Xây dựng, Cơ khí và Thương mại Bình Minh, đội ngũ chuyên gia tư vấn đã khuyến nghị doanh nghiệp nhanh chóng thành lập đội cải tiến Kaizen với sự tham gia của đại diện các bộ phận trong đó chủ chốt là các đơn vị sản xuất. Để đảm bảo sự chỉ đạo tập trung, thống nhất và sát sao từ phía lãnh đạo doanh nghiệp, đội cải tiến Kaizen được đặt dưới sự bảo trợ của giám đốc doanh nghiệp.

Trên cơ sở ổn định cơ cấu tổ chức của đội cải tiến Kaizen, các chuyên gia tư vấn của Viện Năng suất Việt Nam đã tiến hành đào tạo về phương pháp cải tiến liên tục Kaizen cho đội cải tiến, chương trình đào tạo bao gồm lý thuyết và thực hành. Sau khi học tập về mặt lý thuyết, các học viên sẽ được hướng dẫn thực hành tại xưởng sản xuất của doanh nghiệp, trực tiếp nhận diện các vấn đề và đề xuất phương hướng giải quyết.

Trong thời gian thực hiện đào tạo, các chuyên gia tư vấn đã xây dựng bài giảng một cách logic, ngắn gọn nhưng chứa đựng đầy đủ kiến thức và truyền tải đúng tinh thần Kaizen đến các học viên, bên cạnh việc có được những kiến thức mới, các học viên cũng được học tập kỹ năng nhận viện vấn đề, nhận diện lãng phí, từ đó mạnh dạn đề xuất các giải pháp. Hoạt động nhóm trong quá trình đào tạo được chú trọng đẩy mạnh, trong đó tập trung rèn luyện kỹ năng phối hợp giữa các thành viên, tăng cường khả năng tư duy, phân tích vấn đề, khuyến khích tính sáng tạo của mỗi học viên. Kết thúc khóa đào tạo các học viên được làm bài kiểm tra đánh giá để làm cơ sở đánh giá cả quá trình đào tạo tại doanh nghiệp.

            Đối với nội dung hướng dẫn thực hành, các chuyên gia đã cũng với các học viên xuống tận hiện trường sản xuất, tìm hiểu, nhận diện các vấn đề lãng phí, những tồn tại, hạn chế trong quá trình sản xuất, đưa các vấn đề được nhận diện trở thành các dự án cải tiến tại doanh nghiệp.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TỪ ĐÀO TẠO HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH PHƯƠNG PHÁP CẢI TIẾN KAIZEN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG, CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI BÌNH MINH

Sau quá trình đào tạo, trình độ người lao động đã được nâng lên đáng kể, người lao động đã được trang bị kiến thức về cải tiến năng suất thông qua một phương pháp cụ thể, nắm chắc cả về lý thuyết và được áp dụng trực tiếp trong sản xuất. Nhận thức, ý thức của người lao động về trách nhiệm của bản thân đối với việc cải tiến, nâng cao năng suất của doanh nghiệp đã được cải thiện đáng kể, người lao động đã nhận thấy vai trò của mình trong việc đưa ra các ý tưởng, giải pháp cải tiến, mạnh dạn, chủ động đưa ra các sáng kiến, không còn tư tưởng ỷ lại, trong chờ.

Trong quá trình sản xuất, người lao động đã có ý thức về việc giữ gìn tài sản, bố trí sản xuất khoa học, ngăn nắp, đảm bảo vệ sinh sạch sẽ khu vực làm việc. Thông qua thực hành tại doanh nghiệp, nhiều ý tưởng cải tiến được người lao động đề xuất đã phát huy hiệu quả cao, đóng góp trực tiếp vào cải thiện hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Trình độ, tư duy của đội ngũ cán bộ quản lý cũng đã có những chuyển biến tích cực, từ việc quản  lý người lao động theo tư duy truyền thống dựa trên quan hệ thứ bậc giữa chủ thể quản lý và đối tượng quản lý, đội ngũ cán bộ quản lý đã có sự trao đổi, chia sẻ gần gũi hơn với người lao động, cùng đánh giá, phân tích, xử lý tháo gỡ các khó khăn, hạn chế cùng nhân viên của mình, có biện pháp cả về vật chất và tinh thần để khuyến khích người lao động sáng tạo, đổi mới trong sản xuất. Những sáng kiến, giải pháp có giá trị thực tiễn cao đã được ghi nhận và triển khai thực hiện.

Cũng thông qua đào tạo, doanh nghiệp đã thấy rõ tầm quan trọng và vai trò của hoạt động đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ nhận thức cho người lao động, từ đó hình thành chính sách đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp, có kế hoạch và lộ trình dài hạn để thực hiện. Sau quá trình thực hiện dự án tại doanh nghiệp, đội cải tiến Kaizen tiếp tục duy trì hoạt động, trở thành nòng cốt trong việc triển khai các hoạt động cải tiến khác tại doanh nghiệp.

 

HÌnh ảnh đào tạo tại Công ty