Giới thiệu chung

Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất là một trong các chương trình chứng nhận năng lực cá nhân của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), nhằm thể hiện những nỗ lực hợp tác liên tục của APO với các Tổ chức năng suất quốc gia (NPOs) trong việc xây dựng mạng lưới các chuyên gia năng suất trong toàn khu vực.

Tìm hiểu thêm
Cấp độ chứng nhận

Cấp độ chứng nhận

Chương trình chứng nhận 03 cấp độ, bao gồm:

Quy trình đánh giá

Quy trình đánh giá

Các bước tiến hành đánh giá chứng nhận chuyên gia năng suất

Tài liệu tham khảo

Tài liệu tham khảo

Cung cấp thông tin cho cá nhân quan tâm đến Chương trình

Danh sách chuyên gia
STT Tên chuyên gia Vị trí / Nơi Công Tác Số chứng nhận Ngày cấp Hiệu lực Lĩnh vực được chứng nhận
1 Nguyễn Thu Hiền

Phó Viện trưởng - Viện Năng suất Việt Nam

ViProCB - 01

Nghiên cứu, Quảng bá
2 Vũ Hồng Dân

Trưởng phòng tư vấn cải tiến năng suất - VNPI

ViProCB - 02

Tư vấn, Đào tạo
3 Nguyễn Thị Lê Hoa

Trưởng phòng nghiên cứu năng suất - VNPI

ViProCB - 03

Tư vấn, Đào tạo, Nghiên cứu
4 Hà Minh Hiệp

Phó Tổng cục trưởng - STAMEQ

ViProCB - 04

Đào tạo, Nghiên cứu
5 Nguyễn Tùng Lâm

Giám đốc - Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ môi trường trực thuộc Viện Chiến lược, Chính sách Tài nguyên và Môi trường

ViProCB - 05

Tư vấn, Đào tạo, Nghiên cứu
6 Lê Minh Tâm

Giám đốc Phụ trách - Trung tâm nghiệp vụ TĐC

ViProCB - 06

Tư vấn, Đào tạo, Nghiên cứu, Quảng bá
7 Nguyễn Thị Vân

Chuyên gia tư vấn - VNPI HCM

ViProCB - 07

Tư vấn, Đào tạo
8 Nguyễn Hữu Đạo

Giám đốc điều hành, Công ty CP VINSYS Technologies

ViProCB - 09

Tư vấn, Đào tạo, Nghiên cứu, Quảng bá
Liên hệ chúng tôi

Văn phòng Chứng nhận Chuyên gia năng suất

Địa chỉ: Viện Năng suất Việt Nam - Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0243.756.1501
Email: ViProCB@gmail.com