Danh sách khóa đào tạo

Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính Nhà nước
Chuyên gia tư vấn HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính Nhà nước
Quản lý hiệu quả trong một thế giới Đại chuyển đổi
  • Thời gian : 18/1- 18/4/2021
  • Địa điểm :
  • Giảng viên : Chuyên gia của Viện Malik (Thụy Sỹ) và VNPI
  • Lĩnh vực : Kỹ năng mềm
Kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, đánh giá
20-IN-39-GE-TRC-A
Development of Public-sector Productivity Specialist (APO Certified Public Sector Productivity Specialist)
  • Thời gian : 3-14/2020
  • Địa điểm : Manila, Philippines
  • Giảng viên :
  • Lĩnh vực :