Danh sách khóa đào tạo

Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001:2015
Chuyên gia LSS đai xanh
  • Thời gian : 17/4 – 23/5/2021 (học thứ 7, CN hàng tuần)
  • Địa điểm : Số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
  • Giảng viên :
  • Lĩnh vực : Công cụ cải tiến
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015
Quản lý hiệu quả trong một thế giới Đại chuyển đổi
  • Thời gian : 30/03/2021- 13/07/2021
  • Địa điểm : Đào tạo trên nền tảng WEB (web-based training)
  • Giảng viên :
  • Lĩnh vực :