Danh sách khóa đào tạo

Quản lý hiệu quả trong một thế giới Đại chuyển đổi
 • Thời gian : 28/9- 31/12/2020
 • Địa điểm :
 • Giảng viên : Chuyên gia của Viện Malik (Thụy Sỹ) và VNPI
 • Lĩnh vực : Kỹ năng mềm
Hướng dẫn thực hành phương pháp cải tiến liên tục Kaizen tại doanh nghiệp
 • Thời gian : 30/9/2020 – 09/10/2020
 • Địa điểm : Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Giảng viên : Cao Hoàng Long, Nguyễn Thị Phương Nhung
 • Lĩnh vực :
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ HTQLCL ISO 9001:2015
 • Thời gian : Thời gian: 22-24/9/2020
 • Địa điểm : Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Giảng viên : Vũ Thị Thu Hà, Vũ Hồng Quân
 • Lĩnh vực :
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá Thực hành tốt 5S
 • Thời gian : 17-18/09/2020
 • Địa điểm : Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Giảng viên :
 • Lĩnh vực :
20-IN-39-GE-TRC-A
Development of Public-sector Productivity Specialist (APO Certified Public Sector Productivity Specialist)
 • Thời gian : 3-14/2020
 • Địa điểm : Manila, Philippines
 • Giảng viên :
 • Lĩnh vực :