Danh sách khóa đào tạo

5S – Công cụ cải tiến hiệu quả công việc và nâng cao năng suất
  • Thời gian : 17/03/2021
  • Địa điểm : Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Giảng viên : - Gần 20 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò chuyên gia tư vấn, giảng viên về các giải pháp quản lý và phát triển tổ chức. - Là giảng viên, chuyên gia tư vấn xây dựng hệ thống quản lý, tư vấn cải tiến năng suất và chất lượng thành công tại nhiều tổ chức/doanh nghiệp.
  • Lĩnh vực :
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính Nhà nước
Chuyên gia tư vấn HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính Nhà nước
Quản lý hiệu quả trong một thế giới Đại chuyển đổi
  • Thời gian : 18/1- 18/4/2021
  • Địa điểm :
  • Giảng viên : Chuyên gia của Viện Malik (Thụy Sỹ) và VNPI
  • Lĩnh vực : Kỹ năng mềm
Kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, đánh giá