Danh sách khóa đào tạo

Nghiệp vụ kiểm tra HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính Nhà nước
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính Nhà nước
Ứng dụng 7 Công cụ kiểm soát chất lượng trong sản xuất và dịch vụ
 • Thời gian : 30/6- 1/7/2020
 • Địa điểm : Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Giảng viên : Nguyễn Thị Phương Nhung
 • Lĩnh vực : Công cụ cải tiến
Chuyên gia cải tiến năng suất theo phương pháp Kaizen
 • Thời gian : 09, 10, 16, 17, 24/07/2020 (05 ngày)
 • Địa điểm : Số 8 Hoàng Quốc Việt,Cầu Giấy, Hà Nội
 • Giảng viên : Cao Hoàng Long, Nguyễn Thị Phương Nhung
 • Lĩnh vực :
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá Thực hành tốt 5S
 • Thời gian : 30-31/07/2020
 • Địa điểm : Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Giảng viên : Vũ Hồng Dân, Vũ Hồng Quân
 • Lĩnh vực : Công cụ cải tiến