Chuyên gia đánh giá nội bộ và cải tiến HTQLCL theo ISO 9001:2015

1. Đối với học viên:

Khóa đào tạo trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho học viên:

Nắm chắc các yêu cầu về tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Lập kế hoạch và tổ chức đánh giá nội bộ tại tổ chức/doanh nghiệp; Biết cách xác định các nội dung cần đánh giá và thực hiện việc đánh giá tại chỗ để xác định mức độ phù hợp của đơn vị/bộ phận được đánh giá so với các yêu cầu; Lập và báo cáo kết quả đánh giá chính xác, ngắn gọn.

2. Đối với doanh nghiệp:

Đào tạo được một đội ngũ chuyên gia đánh giá nội bộ có kiến thức và kỹ năng trong việc xây dựng, áp dụng và thành thạo trong việc đánh giá, xác định các vấn đề cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp mình.

Đăng ký

Lợi ích của khóa học

Nội dung khóa học

Phần 1: Quản lý chất lượng và bộ tiêu chuẩn ISO 9000

  • Các khái niệm và nguyên tắc về quản lý chất lượng; Phân tích các yêu cầu của ISO 9001:2015;
  • Yêu cầu về hệ thống văn bản theo ISO 9001:2015.

Phần 2: Tổng quan về các hoạt động đánh giá

  • Các khái niệm và nguyên tắc về đánh giá; Các loại đánh giá; Quản lý chương trình và các bước tiến hành đánh giá;

Phần 3: Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

  • Lập kế hoạch đánh giá; Đánh giá hệ thống tài liệu; Xây dựng phiếu hỏi đánh giá tại chỗ (Checklist); Các bước tiến hành đánh giá (họp khai mạc, đánh giá tại các đơn vị, họp kết thúc);….
  • Yêu cầu về năng lực và trách nhiệm của chuyên gia đánh giá.

Phần 4: Thực hiện hành động khắc phục

  • Xác định vấn đề
  • Quá trình giải quyết vấn đề theo phương pháp 8D
  • Giới thiệu một số công cụ cải tiến cơ bản (5S, 7QC, Kaizen, …)

Phần 5: Thực hành đánh giá theo tình huống giả định

  • Tình huống trong công ty sản xuất
  • Tình huống trong ngành dịch vụ

*)Ghi chú:  Bài tập tình huống và thực hành được áp dụng trong các phần trên.

Học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ khoá đào tạo

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)
Chuyên gia Lean Six Sigma đai xanh
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá HTQL Môi trường ISO 14001
Chuyên gia Lean 6 Sigma đai vàng
Chuyên gia đánh giá nội bộ và cải tiến HTQLCL theo ISO 9001:2015
Chuyên gia Lean 6 Sigma đai xanh
Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)
Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Chuyên gia LSS đai xanh
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015
Quản lý hiệu quả trong một thế giới Đại chuyển đổi
Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể - TPM để tăng tối đa hiệu suất sử dụng máy móc, thiết bị và cải tiến năng suất
Sản xuất thông minh – góc nhìn của nhà quản lý
Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm