Chuyên gia Lean 6 Sigma đai vàng

a) Đối với học viên tham dự

+) Được trang bị:

Kiến thức cơ bản về Lean 6 Sigma;

Một số công cụ cải tiến trong Lean 6 Sigma;

Quá trình triển khai dự án Lean 6 Sigma tại doanh nghiệp;

Kỹ năng ứng dụng các công cụ để quan sát, phỏng vấn, phân tích và tìm ra vấn đề cần cải tiến tại doanh nghiệp.

+) Kết thúc khóa học, học viên sẽ xây dựng 01 báo cáo dự án cải tiến theo mô hình DMAIC tại chính quá trình sản xuất/dịch vụ của mình.

b) Đối với doanh nghiệp:

Phát triển được đội ngũ cán bộ, chuyên gia nội bộ có các kiến thức và kỹ năng cần thiết để triển khai dự án cải tiến Lean 6 Sigma theo mô hình DMAIC.

Đăng ký

Lợi ích của khóa học

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan về Lean 6 Sigma

- Giới thiệu về Lean 6 Sigma

- Phương pháp luận của Lean 6 Sigma

Phần 2: Quá trình triển khai Lean 6 Sigma tại doanh nghiệp

- Giai đoạn xác định dự án Lean 6 Sigma.

 • Các lãng phí trong hoạt động sản xuất và kinh doanh;
 • Chủ đề của dự án (PC); Yêu cầu của khách hàng (VOC).

- Giai đoạn đo lường

 • Các yếu tố thành công then chốt (Critical Success Factors);
 • Dữ liệu và phương pháp đo lường dữ liệu;
 • Các chỉ số: Lead time, Cycle time, Waiting time,…

- Giai đoạn phân tích

 • Phân tích Sơ đồ quá trình (Process Mapping);
 • Biểu đồ: Pareto, Phân tán (scatter), Xu hướng (Trend), Biểu đồ phân bố (Histogram);…

- Giai đoạn cải tiến.

 • Phương pháp xác định giải pháp cải tiến;
 • Tối ưu hóa quá trình (Optimize Process);…

- Giai đoạn kiểm soát

 • Kế hoạch kiểm soát quá trình (Process Control Plan);
 • Kế hoạch giám sát và ứng phó (Monitoring and Response Plan);
 • Biểu đồ Control Chart;…

Ghi chú:

- Bài tập tình huống và thực hành tại doanh nghiệp được áp dụng trong các phần trên.

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)
Chuyên gia Lean Six Sigma đai xanh
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá HTQL Môi trường ISO 14001
Chuyên gia Lean 6 Sigma đai vàng
Chuyên gia đánh giá nội bộ và cải tiến HTQLCL theo ISO 9001:2015
Chuyên gia Lean 6 Sigma đai xanh
Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)
Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Chuyên gia LSS đai xanh
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015
Quản lý hiệu quả trong một thế giới Đại chuyển đổi
Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể - TPM để tăng tối đa hiệu suất sử dụng máy móc, thiết bị và cải tiến năng suất
Sản xuất thông minh – góc nhìn của nhà quản lý
Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm