Chuyên gia Lean Six Sigma đai xanh

1.  Đối với học viên tham dự:

+) Trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng để trở thành trưởng nhóm của dự án cải tiến năng suất tại doanh nghiệp, cụ thể:

Phương pháp và công cụ xác định và nhận diện vấn đề cần cải tiến (D); thu thập dữ liệu, đo lường năng lực quá trình, sản phẩm (M); thực hiện phân tích số liệu và kiểm định giả thuyết (A) và thực hiện các hành động/giải pháp cải tiến và đánh giá hiệu quả thực hiện dự án cải tiến (I); tiêu chuẩn hóa và duy trì các cải tiến trong giai đoạn kiểm soát (C) theo phương pháp DMAIC;

Kỹ năng thực hành/ứng dụng các công cụ cải tiến như kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, kỹ thuật phân tích các loại lãng phí, phân tích quá trình, phân tích chuỗi giá trị, Kaizen…;

Thực hành cải tiến theo phương pháp DMAIC thông qua hoạt động triển khai dự án cải tiến tại doanh nghiệp điểm dưới sự hướng dẫn của giảng viên.

+) Học viên hoàn thành yêu cầu của khóa học có thể trở thành chuyên gia về cải tiến tại doanh nghiệp

+) Học viên đạt yêu cầu khóa đào tạo sẽ được lựa chọn tham gia khóa đào tạo Chuyên gia Lean 6 Sigma đai đen.

2. Đối với doanh nghiệp:

+) Phát triển được đội ngũ cán bộ, chuyên gia nội bộ có các kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện vai trò trưởng nhóm các dự án cải tiến theo Lean 6 Sigma;

+) Triển khai các dự án cải tiến nhằm tối ưu hóa các quá trình, giảm thiểu lãng phí, rút ngắn thời gian sản xuất/cung cấp dịch vụ, tăng năng suất, nâng cao chất lượng và gia tăng sự hài lòng khách hàng, thông qua các hoạt động theo phương pháp DMAIC

Đăng ký
Đơn vị có từ 03 đại biểu đăng ký/ 01 khóa sẽ được giảm 5% trên tổng phí tham dự. Đơn vị đăng ký từ 2 khoá trở lên sẽ được giảm 10% trên tổng phí tham dự.

Lợi ích của khóa học

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

Nâng cao năng lực quản lý hoá chất trong các nhà máy
Đo lường năng suất và đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng kinh tế của địa phương
Hướng dẫn áp dụng Luật Hoá chất và các quy định vào quản lý hoá chất tại doanh nghiệp
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S
Chuyên gia tư vấn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong CQHCNN (đáp ứng yêu cầu của Thông tư 26/2014/TT-BKHCN)
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL ISO 9001:2015
Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)
Thực hành 7 công cụ kiểm soát chất lượng
Chuyên gia đánh giá nội bộ và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL ISO 9001:2015
Thực hành 7 công cụ quản lý chất lượng
Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)
Chuyên gia Lean Six Sigma đai xanh
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá HTQL Môi trường ISO 14001

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm