Chuyên gia Lean Six Sigma đai xanh

Chuyên gia Lean 6 Sigma đai xanh (Lean 6 Sigma Green Belt) là người đảm nhiệm vai trò trưởng nhóm dự án cải tiến, có nhiệm vụ phân tích và giải quyết các vấn đề vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp. Đai xanh chịu trách nhiệm thực hiện dự án từ khi bắt đầu đến khi kết thúc và chỉ đạo chuyên môn các dự án cải tiến nhỏ. 

Đăng ký
Doanh nghiệp đăng ký trước ngày 01/8/2020 sẽ được giảm thêm 20% học phí.

Lợi ích của khóa học

Tham dự khóa đào tạo, học viên được hướng dẫn và thực hành các công cụ chuyên dụng của Lean 6 Sigma đai xanh tại doanh nghiệp điểm. Qua đó, học viên có thể ứng dụng các kiến thức đã học vào triển khai các dự án cải tiến tại doanh nghiệp của học viên nhằm tối ưu hóa các quá trình, rút ngắn thời gian sản xuất/cung cấp dịch vụ, nâng cao chất lượng và gia tăng sự hài lòng khách hàng

Nội dung khóa học

I- LÝ THUYẾT

Phần 1: Giới thiệu, khái niệm và ứng dụng Lean 6 Sigma trong doanh nghiệp

 • Giới thiệu về Lean Six Sigma, Các giai đoạn triển khai của Lean Six Sigma tại doanh nghiệp.

Phần 2: Triển khai các giai đoạn của Lean-Sixsigma

 • Giai đoạn Xác Định: Quá trình là gì, Các yếu tố của quá trình (KPIVs, KPOVs), Cách thức lựa chọn dự án, Phân tích biểu đồ Pareto, Lưu đồ quá trình, Thảo luận sáng tạo (Brainstorming), Tuyên bố dự án (Project Charter), Biểu đồ Gantt Chart.
 • Giai Đoạn Đo Lường: Cách thức triển khai giai đoạn Đo lường, Dữ liệu là gì, Thống kê cơ bản, Giới thiệu phần mềm Minitab, Tính toán thống kê cơ bản với Phần mềm Minitab, Pareto Chart bằng phần mềm Minitab, lý thuyết về Phân tích hệ thống đo lường, Phân tích Gage R&R Anova (liên tục), Phân tích Gage Attribute - Kappa (định tính), Phân phối chuẩn, Biểu đồ Histogram, Kiểm định phân phối chuẩn, Phân tích năng lực hiện tại của quá trình (Pp, Ppk), Quá trình đạt 1 Sigma, 2Sigma, 3 Sigma, 4Sigma, 5Sigma, 6Sigma là gì, Yield, Tỉ lệ lỗi, PPM, DPMO.
 • Giai Đoạn Phân tích: Cách thức triển khai giai đoạn Phân tích, Phân tích Nguyên Nhân-Kết quả(Fishbone),  Phân tích Giả thuyết và kiểm chứng, Kiểm định giả thuyết thống kê, Thực hiện kiểm định One Sample T Test, Ước tính cỡ mẫu cho One Sample T Test, Thực hiện kiểm định Two Sample T Test, Ước tính cỡ mẫu cho Two Sample T Test, Thực hiện kiểm định One Sample Proportion Test, Ước tính cỡ mẫu cho One Sample Proportion Test, Phân tích tương quan.
 • Giai đoạn Cải tiến: Cách thức triển khai giai đoạn cải tiến, Thiết kế thử nghiệm (DOE) (2 factors, 3 factor).
 • Giai đoạn kiểm soát: Cách thức triển khai giai đoạn Kiểm soát, Biểu đồ kiểm soát là gì, Biểu đồ Xbar-Range, Biểu đồ Xbar-Sigma, Biểu đồ X-MR, Biểu đồ P, Đọc hiểu biểu đồ kiểm soát, Phân tích năng lực tiềm tàng của quá trình (Cp, Cpk), Kế hoạch kiểm soát.

Ôn tập và kiểm tra cuối khóa

II- THỰC HÀNH TẠI DOANH NGHIỆP ĐIỂM

 • Khảo sát doanh nghiệp: Thu thập dữ liệu và xác định vấn đề của doanh nghiệp;
 • Đo lường, phân tích và triển khai các giải pháp cải tiến;
 • Xây dựng báo cáo và trình bày tại lớp về kế hoạch cải tiến của nhóm mình;
 • Học viên trình bày kế hoạch cải tiến tại doanh nghiệp.
 • *) Ghi chú:  

 • Bài tập tình huống và thực hành được áp dụng trong các phần trên.
 • Học viên mang theo máy tính xách tay để cài đặt phần mềm và thực hành bài tập

Giảng viên Nguyễn Văn Việt

Giảng viên có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò là trưởng Back Belt, quản lý các dự án cải tiến về Lean 6 Sigma tại LG, Microsoft Mobile Việt Nam, Unigen Việt Nam.

- Là giảng viên và chuyên gia tư vấn trưởng về Lean 6 Sigma; Giảng dạy nhiều khóa đào tạo LSS đai xanh, đai đen và triển khai tư vấn thành công Lean 6 Sigma cho nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam.

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015
Kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, đánh giá
Chuyên gia Lean Six Sigma đai xanh
Nâng cao kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả HoRenSo
Ứng dụng 7 Công cụ kiểm soát chất lượng trong sản xuất và dịch vụ
Development of Public-sector Productivity Specialist (APO Certified Public Sector Productivity Specialist)
Workshop on Empowerment of Small-scale Farmers in Adopting Internet of Things Technologies
Conference on Rural Tourism Promotion for Sustainable Socioeconomic Development
5th International Conference on Biofertilizers and Biopesticides: Marketing and Commercialization
Study Mission to a Nonmember Country on Smart Cities and Urban Mobility

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm