Chuyên gia LSS đai xanh

HỌC VIÊN được TRỰC TIẾP triển khai: - 01 dự án cải tiến LSS tại DOANH NGHIỆP CỦA HỌC VIÊN dưới sự hỗ trợ và hướng dẫn của giảng viên, từ đó, giúp học viên có thể nắm bắt và vận dụng các phương pháp và kỹ năng nâng cao khi thực hiện dự án Lean 6 Sigma; được triển khai thực tế các hoạt động xác định vấn đề, đo lường, phân tích và thực hiện các giải pháp, đánh giá hiệu quả các dự án cải tiến theo các giai đoạn của phương pháp DMAIC; - Thuyết trình và quản lý dự án cải tiến theo phương pháp LSS hiệu quả. Hoàn thành khóa học, học viên có đủ kiến thức và kỹ năng để tiến hành các dự án cải tiến LSS ở cấp độ đai xanh trong doanh nghiệp.

Đăng ký

Lợi ích của khóa học

Tham dự khóa học, học viên được trang bị và thực thành các kỹ năng, công cụ nâng cao của Lean 6 Sigma đai xanh. Từ đó, giúp học viên:

- Có khả năng lãnh đạo các dự án cải tiến Lean Six Sigma

- Có năng lực phân tích, thống kê, xử lý dữ liệu để khai thác thông tin của dữ liệu nhằm đưa ra những quyết định đúng đắn

- Có khả năng sử dụng phần mềm Minitab và các kỹ thuật thống kê đơn giản và phức tạp nhằm giải quyết các loại vấn đề bạn gặp phải trong quá trình triển khai dự án cải tiến.

- Có cơ hội tạo ra nhiều lợi ích cho tổ chức của bạn thông qua các chương trình và dự án cải tiến bằng phương pháp Lean Six Sigma. - Được trang bị các kỹ thuật để sáng tạo ý tưởng thông qua các phương pháp suy luận logic và hiểu được những quy luật thường xảy ra như (80/20, Phân phối chuẩn..).

- Có đủ điều kiện để tham gia

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu, khái niệm và ứng dụng Lean 6 Sigma trong doanh nghiệp

- Giới thiệu về Lean Six Sigma; Các nguyên tắc trong Lean và 7 lãng phí; Các công cụ cải tiến trong Lean (layout, quản lý trực quan, sơ đồ chuỗi giá trị, chuyển đổi nhanh..); 6 Sigma và cấu trúc của 6 Sigma; Các giai đoạn triển khai của Lean Six Sigma tại doanh nghiệp.

Phần 2: Triển khai các giai đoạn của Lean-Sixsigma

- Giai đoạn Xác Định: Quá trình là gì, Các yếu tố của quá trình (KPIVs, KPOVs), Cách thức lựa chọn dự án, Phân tích biểu đồ Pareto, Lưu đồ quá trình, Thảo luận sáng tạo (Brainstorming), Tuyên bố dự án (Project Charter), Biểu đồ Gantt Chart.

- Giai Đoạn Đo Lường: Cách thức triển khai giai đoạn Đo lường, Dữ liệu là gì, Thống kê cơ bản, Giới thiệu phần mềm Minitab, Tính toán thống kê cơ bản với Phần mềm Minitab, Pareto Chart bằng phần mềm Minitab, lý thuyết về Phân tích hệ thống đo lường, Phân tích Gage R&R Anova (liên tục), Phân tích Gage Attribute - Kappa (định tính), Phân phối chuẩn, Biểu đồ Histogram, Kiểm định phân phối chuẩn, Phân tích năng lực hiện tại của quá trình (Pp, Ppk), Quá trình đạt 1 Sigma, 2Sigma, 3 Sigma, 4Sigma, 5Sigma, 6Sigma là gì, Yield, Tỉ lệ lỗi, PPM, DPMO.

- Giai Đoạn Phân tích: Cách thức triển khai giai đoạn Phân tích, Phân tích Nguyên Nhân-Kết quả(Fishbone), Phân tích Giả thuyết và kiểm chứng, Kiểm định giả thuyết thống kê, Thực hiện kiểm định One Sample T Test, Ước tính cỡ mẫu cho One Sample T Test, Thực hiện kiểm định Two Sample T Test, Ước tính cỡ mẫu cho Two Sample T Test, Thực hiện kiểm định One Sample Proportion Test, Ước tính cỡ mẫu cho One Sample Proportion Test, Phân tích tương quan.

- Giai đoạn Cải tiến: Cách thức triển khai giai đoạn cải tiến, Thiết kế thử nghiệm (DOE) (2 factors, 3 factor).
- Giai đoạn kiểm soát: Cách thức triển khai giai đoạn Kiểm soát, Biểu đồ kiểm soát là gì, Biểu đồ Xbar-Range, Biểu đồ Xbar-Sigma, Biểu đồ X-MR, Biểu đồ P, Đọc hiểu biểu đồ kiểm soát, Phân tích năng lực tiềm tàng của quá trình (Cp, Cpk), Kế hoạch kiểm soát.

- Ôn tập và kiểm tra cuối khóa

(*) Ghi chú: - Bài tập tình huống và thực hành được áp dụng trong các phần trên. - Học viên mang theo máy tính xách tay để cài đặt phần mềm và thực hành bài tập

Giảng viên có gần 20 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò là trưởng Back Belt, quản lý các dự án cải tiến về Lean 6 Sigma tại LG, Microsoft Mobile Việt Nam, Unigen Việt Nam. - Là giảng viên và chuyên gia tư vấn trưởng về Lean 6 Sigma; Giảng dạy nhiều khóa đào tạo LSS đai xanh, đai đen và triển khai tư vấn thành công Lean 6 Sigma cho nhiều doanh nghiệp lớn của Việt Nam.

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001:2015
Chuyên gia LSS đai xanh
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015
Quản lý hiệu quả trong một thế giới Đại chuyển đổi
Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể - TPM để tăng tối đa hiệu suất sử dụng máy móc, thiết bị và cải tiến năng suất
Sản xuất thông minh – góc nhìn của nhà quản lý
Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018
Nhận thức chung về hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018
Quản lý tính gọn Lean – Công cụ giảm thiểu lãng phí và nâng cao năng suất tại doanh nghiệp
Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015
Nhận thức chung về hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015
Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Nhận thức chung về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
5S – Công cụ cải tiến hiệu quả công việc và nâng cao năng suất

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm