Hướng dẫn áp dụng và đánh giá HTQL Môi trường ISO 14001

Hoạt động của hầu hết các doanh nghiệp đã và đang ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường và sức khỏe cộng đồng. Vì quy định pháp luật, trách nhiệm xã hội và sức ép của khách hàng, doanh nghiệp phải nhận biết và quản lý được các tác động đến môi trường do các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình gây ra. Tiếp cận quản lý môi trường theo theo tiêu chuẩn ISO 14000 giúp doanh nghiệp xây dựng được chương trình kiểm soát các yếu tố tác động tới môi trường, chủ động giám sát việc thực hiện các yêu cầu pháp lý về môi trường đồng thời có thể đạt được các lợi ích kinh tế do quản lý và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả. Xây dựng và áp dụng HTQLMT đã đem lại lợi ích đáng kể cho các tổ chức, doanh nghiệp, tuy nhiên, việc duy trì hệ thống quản lý môi trường tại tổ chức lại là một trong những yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của tổ chức.

Khóa đào tạo “Hướng dẫn xây dựng và đánh giá hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001” được thiết kế nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các học viên để có thể thực hiện và duy trì hệ thống quản lý môi trường tại tổ chức mình.

Đăng ký

Lợi ích của khóa học

 • Giúp doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu pháp lý và yêu cầu khác về môi trường;
 • Giúp doanh nghiệp thấy rõ lợi ích của việc áp dụng HTQLMT;
 • Cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý môi trường; các bước tiến hành đánh giá nội bộ và nội dung đánh giá các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001;
 • Trang bị các kỹ năng cơ bản về đánh giá: lập kế hoạch đánh giá; tiến hành đánh giá tại chỗ, viết báo cáo đánh giá…;

Thực hành đánh giá thông qua các bài tập tình huống để đảm bảo học viên đạt yêu cầu có thể tự tiến hành đánh giá nội bộ tại đơn vị.

 • Giúp doanh nghiệp đáp ứng được các yêu cầu pháp lý và yêu cầu khác về môi trường;
 • Giúp doanh nghiệp thấy rõ lợi ích của việc áp dụng HTQLMT;
 • Cung cấp những kiến thức cơ bản về hệ thống quản lý môi trường; các bước tiến hành đánh giá nội bộ và nội dung đánh giá các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 14001;
 • Trang bị các kỹ năng cơ bản về đánh giá: lập kế hoạch đánh giá; tiến hành đánh giá tại chỗ, viết báo cáo đánh giá…;

Thực hành đánh giá thông qua các bài tập tình huống để đảm bảo học viên đạt yêu cầu có thể tự tiến hành đánh giá nội bộ tại đơn vị.

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu Bộ tiêu chuẩn ISO 14000

Phần 2: Các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015

 • Giới thiệu về những thay đổi chính của tiêu chuẩn ISO 14001 theo phiên bản 2015
 • Phân tích các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015:

Phần 3: Tổng quan về các hoạt động đánh giá

 • Các khái niệm và nguyên tắc về đánh giá
 • Các loại đánh giá
 • Quản lý chương trình và các bước tiến hành đánh giá

Phần 4: Kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường

 • Khái niệm cơ bản về đánh giá và mục đích của đánh giá;
 • Phân tích về chuẩn mực đánh giá
 • Các bước tiến hành đánh giá (lập kế hoạch; chuẩn bị đánh giá; tiến hành đánh giá; lập báo cáo đánh giá;
 • Các kỹ năng đánh giá;

Thực hành đánh giá theo các bài tập tình huống.

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)
Chuyên gia Lean Six Sigma đai xanh
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá HTQL Môi trường ISO 14001
Chuyên gia Lean 6 Sigma đai vàng
Chuyên gia đánh giá nội bộ và cải tiến HTQLCL theo ISO 9001:2015
Chuyên gia Lean 6 Sigma đai xanh
Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)
Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Chuyên gia LSS đai xanh
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015
Quản lý hiệu quả trong một thế giới Đại chuyển đổi
Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể - TPM để tăng tối đa hiệu suất sử dụng máy móc, thiết bị và cải tiến năng suất
Sản xuất thông minh – góc nhìn của nhà quản lý
Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm