Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

Áp dụng hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001:2015 sẽ giúp doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu pháp lý về bảo vệ môi trường, ngoài ra còn giúp nâng cao hình ảnh và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. 

Đăng ký
Đơn vị có từ 03 đại biểu đăng ký sẽ được giảm 5% và trên 05 đại biểu sẽ được giảm 10% trên tổng phí tham dự.

Lợi ích của khóa học

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 14000
- Bối cảnh và các hoạt động bảo vệ môi trường
- Giới thiệu bộ tiêu chuẩn ISO 14000;
- Các lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001:2015.
Phần 2: Các yêu cầu của hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015
- Giới thiệu về những thay đổi chính của tiêu chuẩn ISO 14001 theo phiên bản 2015 
- Phân tích các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015:
o Xác định bối cảnh
o Phân tích rủi ro và xác định các khía cạnh môi trường
o Xác định mục tiêu và xây dựng kế hoạch hành động
o Xác định tình trạng khẩn cấp, xây dựng kế hoạch hành động ứng phó…
Phần 3: Tổng quan về các hoạt động đánh giá
- Các khái niệm và nguyên tắc về đánh giá
- Các loại đánh giá 
- Quản lý chương trình và các bước tiến hành đánh giá 

Phần 4: Kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường

  • Khái niệm cơ bản về đánh giá và mục đích của đánh giá;
  • Phân tích về chuẩn mực đánh giá
  • Các bước tiến hành đánh giá (lập kế hoạch; chuẩn bị đánh giá; tiến hành đánh giá; lập báo cáo đánh giá;
  • Các kỹ năng đánh giá;
  • Trách nhiệm của các thành viên trong nhóm đánh giá;
  • Thực hành đánh giá theo các bài tập tình huống;
  • Bài kiểm tra cuối khóa.
Ghi chú: Các bài tập thực hành được áp dụng trong toàn bộ thời gian đào tạo.

Giảng viên Nguyễn Khắc Sơn

Có gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn hướng dẫn thành công các dự án về hệ thống quản lý và công cụ cải tiến như: ISO 14001, ISO 9000, 5S, Lean, 6 Sigma, SPC tại các Tập đoàn, Tổng Công ty và các doanh nghiệp sản xuất, dịch vụ.

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015
Kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, đánh giá
Chuyên gia Lean Six Sigma đai xanh
Nâng cao kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả HoRenSo
Ứng dụng 7 Công cụ kiểm soát chất lượng trong sản xuất và dịch vụ
Development of Public-sector Productivity Specialist (APO Certified Public Sector Productivity Specialist)
Workshop on Empowerment of Small-scale Farmers in Adopting Internet of Things Technologies
Conference on Rural Tourism Promotion for Sustainable Socioeconomic Development
5th International Conference on Biofertilizers and Biopesticides: Marketing and Commercialization
Study Mission to a Nonmember Country on Smart Cities and Urban Mobility

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm