Hướng dẫn áp dụng và đánh giá Thực hành tốt 5S

Đăng ký
Đơn vị có từ 03 đại biểu tham dự sẽ được giảm 5% cho mỗi đại biểu.

Lợi ích của khóa học

Khoá học cung cấp cho học viên:

 • Phương pháp triển khai và áp dụng 5S tại tổ chức/doanh nghiệp
 • Cách thức đánh giá, duy trì và cải tiến hoạt động 5S

Kết thúc khóa học, học viên có thể ứng dụng các kiến thức đã học vào xây dựng 5S tại tổ chức/doanh nghiệp mình giúp giảm thiểu lãng phí, cải tiến năng suất.

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu chung về 5S

 • Khái niệm 5S
 • Nguyên tắc thực hành tốt 5S
 • Lợi ích của việc áp dụng 5S

‑         Các bước thực hiện chương trình 5S

‑         Quá trình triển khai 5S tại các khu vực

Phần 2: Hướng dẫn xây dựng các tài liệu duy trì và cải tiến 5S 

 • Chính sách, mục tiêu 5S
 • Quy định, hướng dẫn về thực hiện, duy trì và cải tiến chương trình 5S
 • Quy trình đánh giá hoạt động 5S và checklist
 • Xây dựng cơ chế khuyến khích cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động sáng kiến, cải tiến.

Phần 3: Hoạt động đánh giá 5S

 • Khái niệm chung về đánh giá thực hành tốt 5S;
 • Các bước tiến hành đánh giá 5S.

Các bài tập tình huống và thực hành được áp dụng trong các phần trên.

Vũ Hồng Quân và Vũ Hồng Dân

Chuyên gia tư vấn

Chuyên gia / giảng viên Viện Năng suất Việt Nam: Có trên 20 năm kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn hướng dẫn thành công các dự án về hệ thống quản lý và công cụ cải tiến như: ISO 9000, 5S, Lean, 6 Sigma, SPC …tại các Tập đoàn, Tổng Công ty, Bệnh viện,…

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

Quản lý hiệu quả trong một thế giới Đại chuyển đổi
Hướng dẫn thực hành phương pháp cải tiến liên tục Kaizen tại doanh nghiệp
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ HTQLCL ISO 9001:2015
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá Thực hành tốt 5S
Development of Public-sector Productivity Specialist (APO Certified Public Sector Productivity Specialist)
Workshop on Empowerment of Small-scale Farmers in Adopting Internet of Things Technologies
Conference on Rural Tourism Promotion for Sustainable Socioeconomic Development
5th International Conference on Biofertilizers and Biopesticides: Marketing and Commercialization
Study Mission to a Nonmember Country on Smart Cities and Urban Mobility

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm