Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S

Đăng ký

Lợi ích của khóa học

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu chung về 5S
‑ Khái niệm 5S
‑ Nguyên tắc thực hành tốt 5S
‑ Lợi ích của việc áp dụng 5S
‑ Các bước thực hiện chương trình 5S
‑ Quá trình triển khai 5S tại các khu vực
Phần 2: Hướng dẫn xây dựng các tài liệu duy trì và cải tiến 5S
- Chính sách, mục tiêu 5S
- Quy định, hướng dẫn về thực hiện, duy trì và cải tiến chương trình 5S
- Quy trình đánh giá hoạt động 5S và checklist
- Xây dựng cơ chế khuyến khích cán bộ, nhân viên tham gia hoạt động sáng kiến, cải tiến.
Phần 3: Hoạt động đánh giá 5S
‑ Khái niệm chung về đánh giá thực hành tốt 5S;
‑ Các bước tiến hành đánh giá 5S.
Các bài tập tình huống và thực hành được áp dụng trong các phần trên.

Là giảng viên, chuyên gia tư vấn gần 20 năm kinh nghiệm về triển khai dự án cải tiến năng suất tại các tổ chức/doanh nghiệp. Trực tiếp tham gia tư vấn áp dụng công cụ cải tiến 5S tại các Tập đoàn, Tổng Công ty, Các đơn vị trong ngành sản xuất và dịch vụ

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

Chuyên gia đánh giá trưởng ISO 9001:2015
Chuyên gia LSS đai xanh
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ ISO 9001:2015
Quản lý hiệu quả trong một thế giới Đại chuyển đổi
Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể - TPM để tăng tối đa hiệu suất sử dụng máy móc, thiết bị và cải tiến năng suất
Sản xuất thông minh – góc nhìn của nhà quản lý
Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018
Nhận thức chung về hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp ISO 45001:2018
Quản lý tính gọn Lean – Công cụ giảm thiểu lãng phí và nâng cao năng suất tại doanh nghiệp
Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015
Nhận thức chung về hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015
Chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Nhận thức chung về hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
5S – Công cụ cải tiến hiệu quả công việc và nâng cao năng suất

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm