Hướng dẫn thực hành phương pháp cải tiến liên tục Kaizen tại doanh nghiệp

Kaizen là một công cụ trong quản lý được áp dụng nhằm thúc đẩy hoạt động cải tiến liên tục với sự tham gia của mọi người nhằm cải thiện không ngừng môi trường làm việc, quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thực hiện Kaizen ít tốn kém nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc nâng cao chất lượng công việc, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và giảm chi phí hoạt động.

Đăng ký

Lợi ích của khóa học

 • CHI PHÍ khóa học được NHÀ NƯỚC HỖ TRỢ;
 • Khóa đào tạo được thiết kế kết hợp giữa LÝ THUYẾT và thực hành tư vấn cải tiến TẠI DOANH NGHIỆP ĐIỂM.
 • HỌC VIÊN được trực tiếp triển khai DỰ ÁN CẢI TIẾN Kaizen.

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan về Cải tiến liên tục

 • Khái niệm và phương pháp tiếp cận
 • Khái niệm Kaizen – Các nguyên tắc Kaizen
 • Phương pháp cải tiến theo Kaizen
 • Kaizen và Quản lý

Phần 2: Sản xuất và Hiện trường sản xuất

 • Tổng quan về sản xuất
 • Khái niệm về năng suất
 • Năng suất và Hiện trường sản xuất
 • Trách nhiệm quản lý Hiện trường Nhà máy sản xuất
 • Xác định 07 lãng phí tại hiện trường sản xuất
 • Các giải pháp cải tiến và giảm thiểu lãng phí

Phần 3: Quá trình triển khai chương trình cải tiến Kaizen tại doanh nghiệp

 • Thành lập và tổ chức nhóm/ Đội
 • Phát hiện và lựa chọn chủ đề cải tiến
 • Đánh giá hiện trạng, phân tích nguyên nhân
 • Xác định và lựa chọn giải pháp cải tiến
 • Thực hiện cải tiến
 • Đánh giá, phân tích kết quả 
 • Tiêu chuẩn hóa
 • Quản lý và duy trì

Phần 4: Thực hành cải tiến tại doanh nghiệp điểm

 • Xác định và phân tích vấn đề cần cải tiến;
 • Lựa chọn đề tài cải tiến, phân tích nguyên nhân;
 • Xác định và lựa chọn giải pháp cải tiến;
 • Xây dựng báo cáo và đề xuất giải pháp cải tiến với Công ty;
 • Trình bày báo cáo;
 • Kiểm tra cuối khóa.

 

Cao Hoàng Long, Nguyễn Thị Phương Nhung

Chuyên gia tư vấn

Trên 20 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò quản lý, chuyên gia tư vấn, giảng viên về các giải pháp quản lý và phát triển tổ chức.

Là giảng viên, chuyên gia tư vấn xây dựng hệ thống quản lý, tư vấn cải tiến năng suất và chất lượng thành công tại nhiều tổ chức/doanh nghiệp.

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

Quản lý hiệu quả trong một thế giới Đại chuyển đổi
Hướng dẫn thực hành phương pháp cải tiến liên tục Kaizen tại doanh nghiệp
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ HTQLCL ISO 9001:2015
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá Thực hành tốt 5S
Development of Public-sector Productivity Specialist (APO Certified Public Sector Productivity Specialist)
Workshop on Empowerment of Small-scale Farmers in Adopting Internet of Things Technologies
Conference on Rural Tourism Promotion for Sustainable Socioeconomic Development
5th International Conference on Biofertilizers and Biopesticides: Marketing and Commercialization
Study Mission to a Nonmember Country on Smart Cities and Urban Mobility

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm