Kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, đánh giá

Thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg về việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan HCNN và để đáp ứng yêu cầu về đào tạo kỹ năng tư vấn, đánh giá đối với cán bộ, chuyên gia theo quy định tại Thông tư số 03/2010/TT-BKHCN và Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Năng suất Việt Nam tổ chức khóa đào tạo "Kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, đánh giá" 

Đăng ký
Đơn vị có từ 03 đại biểu đăng ký/ 01 khóa sẽ được giảm 5% trên tổng phí tham dự.

Lợi ích của khóa học

 • Khóa đào tạo “Kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, đánh giá” được thiết kế nhằm trang bị học viên các kiến thức về hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước (CQHCNN), hình thức và phương pháp quản lý hành chính nhà nước, yêu cầu về văn bản …giúp quá trình tư vấn, đánh giá ISO 9001:2015 tại các CQHCNN phù hợp và hiệu quả.
 • Học viên đáp ứng đủ điều kiện của khóa đào tạo sẽ được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, chuyên gia đánh giá theo quy định tại Thông tư số 03/2010/TT-BKHCN.

Nội dung khóa học

Phần 1: Kiến thức cơ sở

 • Bộ máy nhà nước và các mối quan hệ
 • Cải cách hành chính
 • Bộ máy hành chính nhà nước và hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước

Phần 2: Phần kiến thức chuyên ngành

 • Đối tượng quản lý hành chính nhà nước
 • Hoạt động Quản lý hành chính nhà nước
 • Các quy trình, thủ tục hành chính
 •  Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý hành chính nhà nước
 •  Sản phẩm của hoạt động quản lý hành chính nhà nước
 • Công vụ, công chức và công sở
 •  Chất lượng hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước

Phần 3: Kiểm tra cuối khóa

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

5S – Công cụ cải tiến hiệu quả công việc và nâng cao năng suất
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính Nhà nước
Quản lý hiệu quả trong một thế giới Đại chuyển đổi
Kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, đánh giá
Development of Public-sector Productivity Specialist (APO Certified Public Sector Productivity Specialist)
Workshop on Empowerment of Small-scale Farmers in Adopting Internet of Things Technologies
Conference on Rural Tourism Promotion for Sustainable Socioeconomic Development
5th International Conference on Biofertilizers and Biopesticides: Marketing and Commercialization
Study Mission to a Nonmember Country on Smart Cities and Urban Mobility

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm