Nâng cao kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả HoRenSo

Giao tiếp hiệu quả là một bí quyết giúp liên kết, phối hợp đội nhóm, các bộ phận trong tổ chức nhằm tăng hiệu suất làm việc và sức mạnh tập thể.

Đăng ký
Tổ chức/doanh nghiệp có từ 03 đại biểu đăng ký sẽ được giảm 5% tổng phí tham dự.

Lợi ích của khóa học

Khoá học này được thiết kế nhằm cung cấp kiến thức và thực hành kỹ năng HORENSO cho các nhà quản lý và doanh nghiệp Việt đang mong muốn khai thác hiệu quả nguồn nhân lực, phát triển kỹ năng cho nhân viên, xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, có tính kỷ luật cao nhằm đạt năng suất cao nhất cho tổ chức.

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan về Horenso

 • Nhu cầu cải thiện hiệu suất làm việc của nhân viên, tăng năng suất của tổ chức
 • Ý nghĩa của giao tiếp và làm việc nhóm
 • Khái niệm và ý nghĩa Ho,Ren,So

Phần 2: Thực hành HOKAKU kỹ năng báo cáo

 • Cách thức báo cáo hiệu quả
 • Các rào cản cho giao tiếp hiệu quả
 • Giải pháp tăng cường kỹ năng báo cáo hiệu quả

Phần 3: Thực hành RENRAKU kỹ năng liên lạc

 • Cách thức liên lạc hiệu quả
 • Các rào cản cho liên lạc hiệu quả
 • Giải pháp tăng cường kỹ năng liên lạc hiệu quả

Phần 4: Thực hành SOUDAN kỹ năng tham vấn

 • Cách thức tham vấn hiệu quả
 • Các rào cản cho tham vấn hiệu quả
 • Giải pháp tăng cường kỹ năng tham vấn hiệu quả

Ghi chú: Bài tập tình huống và thực hành được áp dụng trong các phần trên.

Nguyễn Thị Vân

Gần 20 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò quản lý, chuyên gia tư vấn, giảng viên, chuyên gia đánh giá về các giải pháp quản lý và phát triển tổ chức.

Là giảng viên, chuyên gia tư vấn xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, quản lý tinh gọn Lean, tư vấn cải tiến năng suất và chất lượng thành công tại nhiều tổ chức/doanh nghiệp.

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015
Kiến thức quản lý hành chính nhà nước đối với chuyên gia tư vấn, đánh giá
Chuyên gia Lean Six Sigma đai xanh
Nâng cao kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm hiệu quả HoRenSo
Ứng dụng 7 Công cụ kiểm soát chất lượng trong sản xuất và dịch vụ
Development of Public-sector Productivity Specialist (APO Certified Public Sector Productivity Specialist)
Workshop on Empowerment of Small-scale Farmers in Adopting Internet of Things Technologies
Conference on Rural Tourism Promotion for Sustainable Socioeconomic Development
5th International Conference on Biofertilizers and Biopesticides: Marketing and Commercialization
Study Mission to a Nonmember Country on Smart Cities and Urban Mobility

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm