6 Sigma - Lý thuyết và thực hành

Tác giả: Nguyễn Thị Lê Hoa

Giới thiệu sách:

6 Sigma đã được các công ty, tập đoàn hàng đầu thế giới sử dụng như một công cụ hữu hiệu trong việc giảm lãng phí, sai hỏng, rút ngắn thời gian cung cấp và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, là cơ sở quan trọng để nâng cao năng lực và cạnh tranh trong bối cảnh kinh doanh ngày nay.

Bản chất của việc ứng dụng 6 Sigma là nhằm cải tiến các quy trình sao cho những vấn đề khuyết tật không xảy ra bằng việc xác định các tác nhân chính gây ra thay cho việc phải tìm các giải pháp ngắn hạn hoặc tạm thời cho vấn đề. Bằng việc truy tìm căn nguyên, 6 Sigma tỏ ra hữu hiệu khi giải quyết khuyết tật và tìm giải pháp lâu dài cho việc giải quyết các vấn đề. Đó là lý do vì sao nguyên lý này được nhiều doanh nghiệp áp dụng trong kiểm soát chất lượng trong mọi lĩnh vực.

Thông qua việc nghiên cứu kinh nghiệm áp dụng 6 Sigma trên thế giới cũng như thực tế triển khai điểm tại các doanh nghiệp Việt Nam, Ban biên tập mong muốn truyền tải những kiến thực cả về lý thuyết và thực hành để thức đẩy áp dụng phương pháp này một cách rộng rãi hơn tại doanh nghiệp Việt Nam.

Viện Năng suất Việt Nam