Năng suất - Nền tảng cạnh tranh và phát triển

Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn - Lê Hoa

Giới thiệu sách:

Trong hoạt động sản suất kinh doanh, cạnh tranh là giành ưu thế nhằm mở rộng thị phần, bán được nhiều hàng hóa dịch vụ hơn và thu được lợi nhuận nhiều hơn. Ở quy mô quốc gia, khả năng cạnh tranh chủ yếu được tích tụ từ sức cạnh tranh của các doanh nghiệp kết hợp với một số yếu tố khác như chiến lược, chính sách và những vấn đề quản lý vĩ mô. Với các doanh nghiệp, yếu tố cạnh tranh thường liên quan tới cơ sở hạ tầng, công nghệ, lao động, vốn, thị trường, quản lý. Mức độ ưu thế của từng yếu tố và ưu thế tích hợp của các yếu tố ấy là tiềm lực để có thể tạo nên sức cạnh tranh cao hay thấp. Theo Diễn đàn kinh tế thế giới, các chỉ tiêu được quan tâm xem xét khi đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp là: Năng suất; Công nghệ; Hiệu quả sản xuất và tiêu thụ hàng hóa dịch vụ; Giá; Hệ thống phân phối; Sự ổn định các nguồn cung ứng đầu vào.

Như vậy, năng suất được coi là một trong những yếu tố quan trọng tác động tới sức cạnh tranh của doanh nghiệp trong việc tạo ra những hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao với giá thành rẻ đảm bảo sự tăng trưởng và lợi nhuận.

Các tổ chức thành công thường nhìn nhận năng suất là động lực phát triển và cải tiến năng suất là con đường tiến tới tầm nhìn, mục tiêu của doanh nghiệp.

Cuốn sách này nhằm đem tới cho độc giả nhận biết những yếu tố cơ bản và các chiến lược tác động tới năng suất, tạo tinh thần thúc đẩy năng suất doanh nghiệp cũng như năng suất nền kinh tế, đưa năng suất góp phần vào việc tăng năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế - xã hội.

Đây là tài liệu tập hợp từ các nghiên cứu về năng suất trong và ngoài nước, chủ yếu dựa trên phương pháp luận về năng suất của Tổ chức Năng suất châu Á (APO) và các chuyên gia APO.

Chúng tôi mong nhận được sự đóng góp ý kiến của độc giản và các đồng nghiệp để cuốn sách được tiếp tục hoàn thiện hơn.

Viện Năng suất Việt Nam