Trở về

Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng suất chất lượng

14/07/2020 lúc 03:38

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ đẩy mạnh trao đổi và hợp tác quốc tế để tiếp thu và cập nhật các phương pháp mới, kinh nghiệm, kỹ thuật gia tăng năng suất chất lượng, các nghiên cứu năng suất, so sánh năng suất với các nước trong khu vực và trên thế giới;...

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Năng suất Việt Nam và Đại học Ngoại Thương

09/07/2020 lúc 03:10

Sáng ngày 9/7/2020, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) và Đại học Ngoại thương (FTU) đã chính thức diễn ra tại trường Đại học Ngoại Thương. 

Lãnh đạo Viện Năng suất Việt Nam làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Viện Khoa học Quản trị Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

02/07/2020 lúc 04:34

Tại buổi làm việc, đại diện các bên đã cùng trao đổi về các chương trình hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực cải tiến năng suất đạt trình độ quốc tế và chẩn đoán tình trạng doanh nghiệp để triển khai giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ cải thiện và nâng cao năng lực, hướng tới chuyển đổi số trong bối cảnh công nghiệp 4.0.

Trung tâm Năng suất Đài Loan (CPC) chia sẻ nền tảng kiến thức về nông nghiệp

30/06/2020 lúc 03:14

Trung tâm Năng suất Đài Loan (CPC) phát triển nền tảng Kiến thức nông nghiệp (AKM, https://akmp.cpc.org.tw/en/) với mong muốn cung cấp kiến thức, dịch vụ, công nghệ, các chương trình trao đổi và hợp tác về nông nghiệp. 

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020

25/06/2020 lúc 09:40

Viện Năng suất Việt Nam trân trọng thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020: