Trở về

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: 'Việt Nam cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng'

28/01/2021 lúc 01:45

Việt Nam cần phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng hiện nay sang mô hình dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Kết quả triển khai chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất đáp ứng chuẩn mực của Tổ chức Năng suất châu Á (APO)

27/01/2021 lúc 08:37

Nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất đáp ứng chuẩn mực của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO)” thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Là nhiệm vụ cấp nhà nước và được Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Viện Năng suất Việt Nam chủ trì thực hiện, nhiệm vụ đã được triển khai, thực hiện từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2020 với sự hỗ trợ của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO).

Triển khai dự án Mô hình cải tiến năng suất tổng thể tại Công ty Thủy điện Đồng Nai 05

18/01/2021 lúc 04:33

Xác định ứng dụng công nghệ quản trị , công nghệ thông tin, tự động hóa là xu hướng tất yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, vì vậy, bên cạnh việc duy trì vận hành hệ thống sản xuất điện Công ty Thủy điện Đồng Nai 5 còn chú trọng việc áp dụng triển khai các mô hình nâng cao năng suất, quản lý chất lượng.

 

Chủ nghĩa “Tam hiện” và bài học cải tiến năng suất, chất lượng từ một công ty sảnn xuất máy tính Make in Việt Nam

15/01/2021 lúc 04:21

“Tham gia Chương trình cải tiến Năng suất, Chất lượng Tổng thể, ban đầu chúng tôi còn hoài nghi không biết liệu có thể triển khai đồng thời các trụ cột trong dự án không. Tuy nhiên, sau khi gặp các chuyên gia từ Viện Năng suất Việt Nam, hướng nhìn đã thay đổi. Hơn 6 tháng thực hiện cải tiến, chúng tôi đã thu được nhiều thành công cũng như nhiều bài học, tạo đà cải tiến liên tục trong giai đoạn tới giúp công ty vượt qua khủng hoảng và ảnh hưởng của Covid 19 ”.

Rạng Đông đổi mới công nghệ, đột phá năng suất, phụng sự khách hàng

15/01/2021 lúc 04:02

Kiên trì áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng từ năm 2016, Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã có những cải tiến vượt bậc về năng suất lao động.