Trở về

Quyết tâm của đội ngũ lãnh đạo – nhân tố quyết định thành công của phương pháp cải tiến liên tục kaizen tại công ty CP Acuracy

16/02/2021 lúc 00:22

 

Triển khai nhiệm vụ “Đào tạo, hướng dẫn thực hành phương pháp cải tiến liên tục Kaizen tại các doanh nghiệp ngành công nghiệp” thuộc dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp”, chuỗi bài viết về thực hành Kaizen được nhóm chuyên gia tổng hợp, biên soạn nhằm phổ biến kiến thức, kinh nghiệm để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận có hệ thống với Kaizen, một phương pháp cải tiến năng suất chất lượng đã khá quen thuộc nhưng chưa được thấu hiểu để thực hành có hiệu quả.

Vượt qua rào cản để thực hiện thành công phương pháp cải tiến liên tục KAIZEN

10/02/2021 lúc 06:47

Ths. Cao Hoàng Long, Viện Năng suất Việt Nam

 

Các yếu tố đóng góp để thực hiện thành công Kaizen tại doanh nghiệp

10/02/2021 lúc 04:22

Ths. Cao Hoàng Long, Viện Năng suất Việt Nam

Hiểu và thực hành Kaizen hiệu quả trong các doanh nghiệp công nghiệp

10/02/2021 lúc 03:59

Ths. Cao Hoàng Long, Viện Năng suất Việt Nam