Trở về

Hiểu và thực hành Kaizen hiệu quả trong các doanh nghiệp công nghiệp

10/02/2021 lúc 03:59

Ths. Cao Hoàng Long, Viện Năng suất Việt Nam

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt: 'Việt Nam cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng'

28/01/2021 lúc 01:45

Việt Nam cần phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng hiện nay sang mô hình dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Kết quả triển khai chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất đáp ứng chuẩn mực của Tổ chức Năng suất châu Á (APO)

27/01/2021 lúc 08:37

Nhiệm vụ: “Nghiên cứu xây dựng Chương trình chứng nhận chuyên gia năng suất đáp ứng chuẩn mực của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO)” thuộc Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Là nhiệm vụ cấp nhà nước và được Bộ Khoa học và Công nghệ giao cho Viện Năng suất Việt Nam chủ trì thực hiện, nhiệm vụ đã được triển khai, thực hiện từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2020 với sự hỗ trợ của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO).