Trở về

Chính sách năng suất trong kỷ nguyên Công nghiệp 4.0

26/10/2017 lúc 02:16

“Với những tiến bộ vượt bậc trong công nghệ tạo nên nền kinh tế tương lai, chúng ta cần suy nghĩ lại về việc xây dựng các chương trình năng suất quốc gia

Tương lai của phát triển kinh tế dựa trên sản xuất

24/10/2017 lúc 02:07

Trong tương lai, sự phát triển kinh tế phụ thuộc vào sản xuất chế tạo chắc chắn gặp rất nhiều thách thức

Mô hình khái niệm thông minh - Smart city

23/10/2017 lúc 02:00

Các đô thị cần được thiết kế một cách thông minh từ ban đầu, ngay khi có thể, cùng với sự tăng trưởng liên tục cũng như mở rộng