Trở về

Đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hoá tại các địa phương

22/07/2020 lúc 02:33

Mới đây, tại buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ninh và tỉnh Hải Dương, đoàn đại biểu của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã lắng nghe báo cáo của các địa phương về tình hình thực hiện dự án năng suất chất lượng cũng như đề xuất, kiến nghị của các địa phương về phương hướng triển khai dự án trong giai đoạn tiếp theo.

 

Thành lập Văn phòng chứng nhận chuyên gia năng suất (ViproCB)

16/07/2020 lúc 05:04

Văn phòng chứng nhận chuyên gia năng suất (ViproCB) chịu trách nhiệm thực hiện chức năng đầu mối tổ chức các hoạt động chứng nhận chuyên gia năng suất trong và ngoài nước đáp ứng nhu cầu hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng; thực hiện đánh giá, ghi nhận các mô hình thực hành tốt về cải tiến năng suất tại các tổ chức, doanh nghiệp.

Tham vấn ý kiến chuyên gia về Báo cáo Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất

15/07/2020 lúc 04:30

Ngày 15/7/2020, Viện Năng suất Việt Nam tổ chức Hội thảo trực tuyến nhằm tham vấn ý kiến chuyên gia góp ý về dự thảo Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. 

Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng suất chất lượng

14/07/2020 lúc 03:38

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ đẩy mạnh trao đổi và hợp tác quốc tế để tiếp thu và cập nhật các phương pháp mới, kinh nghiệm, kỹ thuật gia tăng năng suất chất lượng, các nghiên cứu năng suất, so sánh năng suất với các nước trong khu vực và trên thế giới;...

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Năng suất Việt Nam và Đại học Ngoại Thương

09/07/2020 lúc 03:10

Sáng ngày 9/7/2020, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) và Đại học Ngoại thương (FTU) đã chính thức diễn ra tại trường Đại học Ngoại Thương.