Trở về

Lãnh đạo Viện Năng suất Việt Nam làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Viện Khoa học Quản trị Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam

02/07/2020 lúc 04:34

Tại buổi làm việc, đại diện các bên đã cùng trao đổi về các chương trình hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực cải tiến năng suất đạt trình độ quốc tế và chẩn đoán tình trạng doanh nghiệp để triển khai giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ cải thiện và nâng cao năng lực, hướng tới chuyển đổi số trong bối cảnh công nghiệp 4.0.

Trung tâm Năng suất Đài Loan (CPC) chia sẻ nền tảng kiến thức về nông nghiệp

30/06/2020 lúc 03:14

Trung tâm Năng suất Đài Loan (CPC) phát triển nền tảng Kiến thức nông nghiệp (AKM, https://akmp.cpc.org.tw/en/) với mong muốn cung cấp kiến thức, dịch vụ, công nghệ, các chương trình trao đổi và hợp tác về nông nghiệp. 

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020

25/06/2020 lúc 09:40

Viện Năng suất Việt Nam trân trọng thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2020:

Doanh nghiệp nâng cao năng suất, tăng khả năng cạnh tranh nhờ áp dụng Lean

19/06/2020 lúc 10:46

Việc áp dụng các giải pháp cải tiến trong quá trình xây dựng mô hình điểm về áp dụng Lean đã góp phần giảm lãng phí, cải thiện năng suất và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nâng cao nhận thức về cải tiến trong hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao năng suất trong doanh nghiệp

Chương trình của Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi trong và sau giai đoạn COVID-19

17/06/2020 lúc 04:13

Để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và tăng trưởng trở lại cũng như thích nghi với thay đổi không ngừng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Viện Năng suất Việt Nam tìm kiếm doanh nghiệp tham gia chương trình của Nhà nước "HỖ TRỢ TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP PHỤC HỒI, TĂNG TRƯỞNG NĂNG SUẤT TRONG VÀ SAU DỊCH COVID-19 THÔNG QUA HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH CÁC GIẢI PHÁP CẢI TIẾN NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG DỰA TRÊN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN".