Tin tức

Trở về

Hỗ trợ xây dựng lộ trình hướng tới chuyển đổi số tại doanh nghiệp việt nam

Ngày 3/6/2020, Quyết định số 749/QĐ-TTg về "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" được Thủ tướng phê duyệt đã nêu rõ nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng cho quá trình chuyển đổi số của Việt Nam. Theo đó, chuyển đổi số quốc gia được thực hiện trên thế "kiềng 3 chân" là Chính phủ số - kinh tế số - xã hội số. Việc xây dựng Chính phủ điện tử được nhận định tạo điều kiện kiên quyết để xây dựng thành công Chính phủ số tại Việt Nam.

Chuyển đổi số (Digital Transformation trong tiếng Anh) là gì? Khó có được một định nghĩa rõ ràng và cụ thể về chuyển đổi số, bởi vì quá trình áp dụng chuyển đổi số sẽ có sự khác biệt ở từng lĩnh vực khác nhau. Tuy nhiên, để có thể định nghĩa một cách ngắn gọn và dễ hiểu thì chuyển đổi số là sự chuyển đổi căn bản cách thức vận hành, mô hình kinh doanh, quá trình và con người bằng cách tận dụng tiềm năng của công nghệ số. Chuyển đổi số cũng là một sự thay đổi về văn hóa của các doanh nghiệp, đòi hỏi các doanh nghiệp phải liên tục đổi mới sáng tạo.

Hiện nay chuyển đổi số được xem là giải pháp tăng năng lực cạnh tranh cho  các doanh  nghiệp trên thị trường. Tuy nhiên, có nhiều thách thức đặt ra cho doanh nghiệp khi định hướng theo chương trình chuyển đổi số, theo báo cáo phân tích năm 2016 của Forrester, trong số những doanh nghiệp được khảo sát, chỉ có 11% thành công trong quá trình chuyển đổi số.

 ​

Một trong thách thức lớn nhất của quá trình chuyển đổi số là nhận thức của doanh nghiệp về chuyển đổi số và nếu bắt đầu, thì không biết nên từ đâu. Do đó  Đây là bước rất quan trọng trong việc thực hiện hiện thực hóa con đường chuyển đổi số, doanh nghiệp cần có nhận thức đúng đắn về chuyển đổi số, đồng thời được tư vấn lộ trình phù hợp.

Trong những năm gần đây chương trình “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2030” do Viện Năng suất Việt Nam đã triển khai nâng cao nhận thức, sử dụng công cụ VIPA đánh giá tính sẵn sàng của các doanh nghiệp chuyển đổi số, giúp cho các doanh nghiệp có cái nhìn rõ ràng về chuyển đổi số và đồng thời có cách tiếp cận hiệu quả với chuyển đổi số.

Doanh nghiệp Việt Nam mong muốn được tham gia chương trình hỗ trợ xây dựng lộ trình chuyển đổi số xin liên hệ tại đây       

Một số hình ảnh về đào tạo và đánh giá chuyển đổi số tại các doanh nghiệp:

Nguyễn Phương Nhung -Viện Năng suất Việt Nam