Tin tức

Trở về

Hội thảo Giới thiệu Báo cáo Năng suất Việt Nam 2020

Viện Năng suất Việt Nam (VNPI), Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Trường Đại học Ngoại thương (FTU) trân trọng thông báo và kính mời Quý cơ quan tham dự Hội thảo Giới thiệu Báo cáo Năng suất Việt Nam 2020.

  • Thời gian: 9h00-11h00, ngày 22/10/2021;
  • Hình thức: Trực tuyến qua nền tảng Zoom;
  • Chương trình: Chương trình Hội thảo được gửi kèm theo;

Đăng ký tham dự Hội thảo: Quý Đại biểu vui lòng click vào ảnh hoặc quét mã QR dưới đây để đăng ký tham dự. Ban tổ chức sẽ gửi mã truy cập Zoom hoặc đường link tới các đại biểu trước ngày diễn ra Hội thảo.

Viện Năng suất Việt Nam và Trường Đại học Ngoại thương rất mong nhận được sự tham gia tích cực của Quý Đại biểu tại sự kiện. Đầu mối liên lạc và cung cấp thông tin: Ms Tú, điện thoại: 0904 935 858.