Tin tức

Trở về

Hội thảo trực tuyến “Sản xuất thông minh: Kinh nghiệm từ doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan”

Ngày 8/9/2021, Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) và China Productivity Centre (CPC) phối hợp tổ chức hội thảo trực tuyến với chủ đề “Sản xuất thông minh: Kinh nghiệm từ doanh nghiệp Việt Nam và Đài Loan”.

Năng suất là động lực tăng trưởng của các quốc gia và doanh nghiệp trong bối cảnh có nhiều thách thức mới, bao gồm cả những thách thức do đại dịch Covid-19 gây ra. Chuyển đổi số được xem là động lực mới để phục hồi, tăng trưởng năng suất sau giai đoạn Covid.

Chuyển đổi số cho doanh nghiệp là một chủ đề nhận được sự quan tâm đặc biệt trong thời gian gần đây. Doanh nghiệp Việt Nam hiện nay bắt đầu chuyển từ giai đoạn nhận thức sang giai đoạn hành động - bắt tay vào xây dựng kế hoạch và thực thi chuyển đổi số trong chính tổ chức của mình. Hội thảo nhằm trao đổi kinh nghiệm về các giải pháp cho nhà máy thông minh của Đài Loan, kết hợp công nghệ kỹ thuật số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong quản lý chuỗi cung ứng và chia sẻ thực tế áp dụng công nghệ 4.0 của doanh nghiệp Việt Nam.

Trong thời gian tới, VNPI và CPC sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhằm cung cấp kiến thức và giới thiệu công nghệ sản xuất thông minh, mô hình quản lý để giúp doanh nghiệp Việt Nam phát triển năng lực của họ về sản xuất thông minh.

Đăng ký tham dự Hội thảo trực tuyến tại: https://forms.gle/6HtjL233PRVKwZ3p9. Ban Tổ chức sẽ gửi thông tin truy cập ZOOM sau khi nhận được đăng ký của đại biểu. Đầu mối hỗ trợ thông tin Hội thảo: Nguyễn Thúy Nga, điện thoại: 0936253686, email: ntnga@vnpi.vn; Tạ Hoàng Hải, điện thoại: 0983941769, thhai@vnpi.vn.

Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) đã khởi xướng chương trình Trung tâm xuất sắc (Centre of Excellence – COE) nhằm giới thiệu các thực hành tốt nhất trong một số lĩnh vực. APO COE là một tổ chức hoặc mạng lưới các tổ chức được chỉ định chính thức ở một quốc gia thành viên, có trình độ năng lực đẳng cấp thế giới, với hiệu quả và kinh nghiệm điển hình trong những lĩnh vực cụ thể, có tác động vào thúc đẩy năng suất của các quốc gia thành viên và trong khu vực.

COE về Sản xuất thông minh đã được APO thông qua đề xuất thiết lập tại China Productivity Centre (CPC). Từ khi chính thức hoạt động vào năm 2019, CPC đã tích cực thúc đẩy các chương trình sản xuất thông minh, cung cấp thông tin, giới thiệu công nghệ sản xuất thông minh và những mô hình quản lý cho các nền kinh tế thành viên APO, đồng thời thúc đẩy chuyển giao công nghệ để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương ứng phó với những thay đổi nhanh chóng của quốc tế.

Năm 2020, Viện Năng suất Việt Nam và China Productivity Centre đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm thúc đẩy hợp tác trong nghiên cứu về năng suất nói chung và đặc biệt là cung cấp kiến thức và giới thiệu công nghệ sản xuất thông minh, mô hình quản lý để giúp doanh nghiệp Việt Nam phát triển năng lực của họ về sản xuất thông minh.