Tin tức

Trở về

Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia: “nghiên cứu, ứng dụng phương pháp quản trị tinh gọn tích hợp số hóa dịch vụ khám chữa bệnh”

Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ, ngày 29/4, bệnh viện tổ chức buổi đào tạo Lean cho nhóm nòng cốt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tin tưởng lựa chọn là đơn vị chủ trì và phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam thực hiện Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp quản trị tinh gọn tích hợp số hóa dịch vụ khám chữa bệnh” thuộc “Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030” để từ làm cơ sở hoàn thiện phương pháp, giới thiệu và nhân rộng trong tương lai đối với ngành y yế tại Việt Nam. Để triển khai hiệu quả nhiệm vụ, ngày 29/4, bệnh viện tổ chức buổi đào tạo Lean cho nhóm nòng cốt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng tin tưởng lựa chọn là đơn vị chủ trì và phối hợp với Viện Năng suất thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp quản trị tinh gọn tích hợp số hóa dịch vụ khám chữa bệnh”.

Đến dự chương trình, về phía Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ThS. Vũ Hồng Dân – Trưởng phòng cải tiến năng suất  – Viện Năng suất Việt Nam. Về phía bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có GS.TS Trần Bình Giang – Giám đốc bệnh viện và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ, giúp hoạt động triển khai ứng dụng phương pháp quản trị tinh gọn tích hợp số hóa dịch vụ khám chữa bệnh được thành công tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

GS.TS Trần Bình Giang – Giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhấn mạnh vai trò của việc ứng dụng công nghệ 4.0 và phương pháp quản trị tinh gọn (Lean) để nâng cao hiệu suất hoạt động của chuỗi cung ứng chăm sóc sức khỏe và cải tiến chất lượng dịch vụ.

Bệnh viện là một phần trung tâm của hệ thống chăm sóc sức khỏe, đây là nơi cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe quan trọng về mặt xã hội. Các quy trình cốt lõi trong y tế được hỗ trợ bởi nhiều quy trình, được đặc trưng bởi các yêu cầu cao về chất lượng, cá nhân hóa cho từng người bệnh, khả năng đáp ứng thời gian thực hiện và hiệu quả về chi phí. Ngày nay, các quy trình hỗ trợ này có đặc điểm chung là kém hiệu quả và lãng phí ở nhiều bệnh viện do tồn tại thành thói quen phát triển trong lịch sử và các hoạt động này dựa trên giấy tờ. Điều này có nghĩa là các công việc liên quan đến hành chính trong bệnh viện nói riêng chiếm một tỷ lệ lớn thời gian dành cho nhân viên y tế. Kết quả là, hoạt động cốt lõi tạo ra giá trị thực tế – chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh – bị cắt giảm nghiêm trọng. 

          Vì vậy, với nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và hiệu quả hoạt động bệnh viện, bên cạnh việc tập trung vào nâng cao trình độ chuyên môn, các bệnh viện trên thế giới còn tìm tòi, nghiên cứu ứng dụng các công nghệ 4.0 và phương pháp quản trị tinh gọn (Lean) để nâng cao hiệu suất hoạt động của chuỗi cung ứng chăm sóc sức khỏe và cải tiến chất lượng dịch vụ.

          Tại Việt Nam, việc áp dụng Lean để cải tiến năng suất, chất lượng mới chủ yếu dừng lại ở các doanh nghiệp. Chỉ có một số ít các bệnh viện áp dụng triển khai mô hình này nhưng chỉ ở dừng ở phạm vi hạn hẹp.

Ths. Vũ Hồng Dân – Trưởng phòng Cải tiến Năng suất -  Viện năng suất Việt Nam, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng giới thiệu về quản trị tinh gọn (Lean) cũng như một số công cụ kỹ thuật để giảm lãng phí và tinh gọn quá trình khám ngoại trú.

Tại chương trình, các đại biểu tham dự đã được lắng nghe ThS .Vũ Hồng Dân – Trưởng phòng Cải tiến Năng suất -  Viện năng suất Việt Nam, giới thiệu Tổng quan về phương pháp quản trị tinh gọn (LEAN), trình bày Ứng dụng phương pháp quản trị tinh gọn (LEAN) vào quá trình khám chữa bệnh tại bệnh viện; Một số công cụ kỹ thuật để giảm lãng phí và tinh gọn quá trình khám bệnh ngoại trú. Từ đó đưa ra các giải pháp cải tiến quá trình lao động, giảm lãng phí, rút ngắn thời gian làm việc và nâng cao năng suất, chất lượng công việc cũng chính là nâng cao sự hài lòng và hình ảnh bệnh viện trong mắt người bệnh.

GS.TS. Trần Bình Giang – Giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – Chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp quản trị tinh gọn tích hợp số hóa dịch vụ khám chữa bệnh”.

Thông qua chương trình, GS.TS Trần Bình Giang – Giám đốc bệnh viện Hữu nghị Việt Đức hy vọng: Tinh gọn trong y tế và nâng cao chất lượng bệnh viện sẽ là chìa khóa tháo gỡ những vướng mắc trong hệ thống vận hành, hướng đến chuyên nghiệp về chuyên môn và dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mang lại những dịch vụ y tế tốt nhất cho người dân.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là đơn vị chủ trì và phối hợp với Viện Năng suất Việt Nam thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia “Nghiên cứu, ứng dụng phương pháp quản trị tinh gọn tích hợp số hóa dịch vụ khám chữa bệnh” để từ đó làm cơ sở hoàn thiện phương pháp, giới thiệu và nhân rộng trong tương lai đối với ngành y yế tại Việt Nam.

Nguồn : https://benhvienvietduc.org