Tin tức

Trở về

Trung tâm Năng suất Đài Loan (CPC) chia sẻ nền tảng kiến thức về nông nghiệp

Trung tâm Năng suất Đài Loan (CPC) phát triển nền tảng Kiến thức nông nghiệp (AKM, https://akmp.cpc.org.tw/en/) với mong muốn cung cấp kiến thức, dịch vụ, công nghệ, các chương trình trao đổi và hợp tác về nông nghiệp. 

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với hoạt động kinh doanh và kinh tế, làm thế nào để nâng cao năng lực phục hồi kinh doanh và hồi sinh kinh tế, và những thay đổi trong mô hình kinh doanh và chính sách công nghiệp của chính phủ đã trở thành mối quan tâm chính trong phát triển công nghiệp.

Với mong muốn cung cấp kiến thức, dịch vụ, công nghệ, các chương trình trao đổi và hợp tác về nông nghiệp, Trung tâm Năng suất Đài Loan (CPC) phát triển nền tảng Kiến thức nông nghiệp (AKM, https://akmp.cpc.org.tw/en/), được điều hành độc lập bởi CPC.

Giao diện trang web chia sẻ nền tảng kiến thức về nông nghiệp của CPC

Theo đó, thị trường tri thức nông nghiệp (AKM) cung cấp tư vấn và dịch vụ tích hợp dọc bao gồm sản xuất, chế biến, hậu cần, tiếp thị và kinh doanh ở nước ngoài phù hợp với các nguồn lực kết hợp từ chính phủ, công nghiệp, đại học và viện nghiên cứu, nhằm mục đích nâng cao khả năng cạnh tranh của nền nông nghiệp Đài Loan trên thị trường quốc tế với sự hỗ trợ toàn diện.

Cụ thể, bao gồm: ươm tạo doanh nhân nông nghiệp trẻ, giới thiệu công nghệ nông nghiệp thông minh, xây dựng hệ thống thực phẩm địa phương, giáo dục nông nghiệp và thực phẩm, nâng cấp và chuyển đổi chuỗi giá trị của nông dân, công nghiệp hóa công nghệ sinh học nông nghiệp, tư vấn marketing quốc tế và tư vấn tài năng.

Thông qua trang web, Trung tâm Năng suất Đài Loan cũng thường xuyên cung cấp các chính sách phát triển công nghiệp của ROC.

Tổ chức/doanh nghiệp và cá nhân quan tâm có thể truy cập địa chỉ: https://akmp.cpc.org.tw/en/ để cập nhật thông tin thường xuyên.

VNPI