Tin tức

Trở về

Giới thiệu nền tảng Chuyên gia năng suất Việt Nam

Nền tảng chuyên gia năng suất Việt Nam (ViproCB) được quản lý bởi Viện năng suất Việt Nam, kết nối các doanh nghiệp, người lao động và doanh nghiệp cung cấp giải pháp nhằm nâng cao năng suất của doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng suất ngành và năng suất quốc gia. 

Cùng với sự tiến bộ về Khoa học – Công nghệ trong giai đoạn 4.0, việc nâng cao năng suất tại các doanh nghiệp đóng 1 vai trò quan trọng trong việc tăng năng suất chung của quốc gia. Nền tảng Chuyên gia năng suất Việt Nam được hình thành và vận hành nhằm đáp ứng mục đích này.

Nền tảng chuyên gia năng suất Việt Nam (ViproCB) được quản lý bởi Viện năng suất Việt Nam, kết nối các doanh nghiệp, người lao động và doanh nghiệp cung cấp giải pháp nhằm nâng cao năng suất của doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng suất ngành và năng suất quốc gia. 

Nền tảng phát triển của Vipro. 

ViproCB kết nối các đối tượng đóng vai trò trong quy trình cải thiện năng suất doanh nghiệp, bao gồm Chuyên gia, Doanh nghiệp cần tư vấn và cung cấp giải pháp, Doanh nghiệp cung cấp giải pháp (không bao gồm dịch vụ tư vấn) và Các đối tượng không thuộc ba nhóm trên. Các đối tượng được quản lý trên một hệ thống chung mà ở đó,mỗi quan hệ giữa các đối tương phát huy với mục địch chính của nền tảng. Đối tượng là khách cũng được cấp quyền truy cập nền tảng này để học hỏi và tiếp thu các giá trị mà nền tảng mang lại.

Với tất cả các đối tượng trên, nền tảng ViproCB cung cấp các chức năng chính bao gồm các chức năng liên quan đến người sử dụng, quản trị bảng tin và quản trị doanh nghiệp. Khi được cung cấp tài khoản, người sử dụng có thể sử dụng để cập nhật, chỉnh sửa các thông tin về doanh nghiệp; theo dõi bảng tin với các thông tin liên quan đến các khóa đào tạo, hoạt động miễn phí, hội thảo và các chương trình quảng bá; quản trị các hoạt động của doanh nghiệp mình, bao gồm các hoạt động về tài khoản, sắp xếp lịch họp và hội thảo, đồng thời thực hiện các báo cáo tiến trình nội bộ. Người sử dụng được tham gia vào mạng lưới các doanh nghiệp cùng ngành, các chuyên gia trong lĩnh vực tư vấn nâng cao năng suất, và các doanh nghiệp cung cấp giải pháp nâng cao năng suất để nhận được những sự tư vấn và giải pháp mang tính mấu chốt trong ngắn hạn và dài hạn.

Mạng lưới kết nối rộng lớn trên nền tảng ViproCB tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tìm được giải pháp tối ưu nhất để nâng cao năng suất của doanh nghiệp mình thông qua việc trao đổi trực tiếp với các chuyên gia/doanh nghiệp cung cấp giải pháp. Ngoài ra, một điểm khác biệt của nền tảng này là các chuyên gia/doanh nghiệp cung cấp giải pháp được thẩm định và xếp hạng nhằm tăng niềm tin của người sử dụng. Đồng thời, người sử dụng có cơ hội tiếp cận các thông tin về các chương trình quảng bá và các khóa đào tạo về kỹ năng cũng như các kỹ thuật mới nhất để quản lý năng suất, từ đó có cơ hội tiếp cận lĩnh vực này ở mức độ chuyên gia cao cấp.

Vnpi