Tin tức

Trở về

Lan tỏa phong trào cải tiến năng suất, đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

Nhằm thúc đẩy, tôn vinh và chia sẻ kinh nghiệm triển khai thành công các hoạt động cải tiến, đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp Việt Nam, sáng 24/11/2020, Viện Năng suất Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Nhóm cải tiến năng suất chất lượng 2020 và Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm áp dụng mô hình cải tiến năng suất chất lượng tổng thể”.

Sau 10 năm triển khai Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”, các nhóm cải tiến năng suất đã được hình thành để thực hiện những dự án cải tiến của doanh nghiệp. Hoạt động của các nhóm đã mang lại những kết quả cải tiến cho doanh nghiệp như: nâng cao năng suất lao động, rút ngắn thời gian xử lý công việc, giảm tỉ lệ sản phẩm lỗi, giảm lượng hàng tồn kho, giảm thời gian dừng máy...

Nhằm thúc đẩy, tôn vinh và chia sẻ kinh nghiệm triển khai thành công các hoạt động cải tiến, đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp Việt Nam, sáng 24/11/2020, Viện Năng suất Việt Nam tổ chức Chung kết Cuộc thi Nhóm cải tiến năng suất chất lượng 2020 và Tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm áp dụng mô hình cải tiến năng suất chất lượng tổng thể”.

Chia sẻ tại Sự kiện, Chủ nhiệm dự án- Trưởng phòng Tư vấn cải tiến năng suất, Viện năng suất Việt Nam, bà Vũ Hồng Dân khẳng định "Thông qua cuộc thi, chúng ta thấy được rằng hoạt động cải tiến có thể thực hiện được mọi lúc, mọi nơi, ở bất cứ loại hình doanh nghiệp nào. Cuộc thi góp phần lan tỏa phong trào cải tiến liên tục trong các doanh nghiệp Việt Nam, và xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp sáng tạo và đổi mới liên tục, từ đó nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam". 

Cùng nhìn lại toàn cảnh Sự kiện tại: https://youtu.be/JBE22jr8pKc

VNPI