Tin tức

Trở về

Nâng cao năng lực cho các chuyên gia cải tiến năng suất

Từ ngày 30/3-4/4/2020, tại Hà Nội, Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) và Tổ chức Năng suất châu Á (APO) tổ chức hội nghị trực tuyến khởi động Dự án Phát triển năng lực cơ quan chứng nhận chuyên gia cải tiến năng suất đã được diễn ra.

Từ ngày 30/3-4/4/2020, tại Hà Nội, Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) và Tổ chức Năng suất châu Á (APO) tổ chức hội nghị trực tuyến khởi động Dự án Phát triển năng lực cơ quan chứng nhận chuyên gia cải tiến năng suất đã được diễn ra.
 
Dự án nhằm phát triển năng lực tư vấn, đào tạo cho các chuyên gia cải tiến năng suất của Việt Nam có đủ năng lực, được chứng nhận mang tầm khu vực và trên thế giới. Theo đó, Tổ chức Năng suất Châu Á sẽ hỗ trợ Viện Năng suất Việt Nam xây dựng năng lực đảm bảo tuân thủ các yêu cầu của tổ chức chứng nhận và vận hành theo chương trình chứng nhận của APO. 
 
Phát biểu khai mạc tại hội nghị ông Hà Minh Hiệp - Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Tiêu chuẩn, Đo lường, Chất lượng nhận định: “Chương trình tổ chức chuyên gia chứng nhận của APO là dự án trọng điểm của Viện Năng suất Việt Nam nằm trong kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2020, đồng thời là nhiệm vụ tại Chỉ thị số 07-CT/TTg về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia. Việt Nam là một trong ba nền kinh tế thành viên của APO được chỉ định là Tổ chức chuyên gia chứng nhận năng suất cùng với Indonesia và Malaysia. Đây là nền tảng hết sức quan trọng để Việt Nam xây dựng một lực lượng chuyên gia năng suất đạt trình độ quốc tế, giúp doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng suất, nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập toàn cầu”. 
 
Chương trình bao gồm đào tạo và tư vấn cho VNPI trong việc thiết lập cơ cấu tổ chức, hệ thống tài liệu và các quy trình, thủ tục đáp ứng yêu cầu của APO đối với tổ chức chứng nhận chuyên gia cải tiến năng suất. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 08/2020 và VNPI sẽ được APO-AB công nhận là Tổ chức chứng nhận của APO.
 
Trong 5 ngày diễn ra hội nghị, nhiều nội dung sẽ được các bên thảo luận như yêu cầu APO-AB 1003:2020 cho tổ chức chứng nhận cá nhân, APO-PS yêu cầu đối với chuyên gia cải tiến năng suất và tiêu chuẩn ISO/IEC 17024:2012 đối với tổ chức chứng nhận năng lực cá nhân.
 
Tổng thư ký APO, Ngài Achmad Kurnia Prawira Mochtan cho biết, APO cam kết ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy các hoạt động nâng cao năng suất trong đó có phát triển nguồn năng lực chuyên gia năng suất cho Việt Nam.
Dự án sau khi triển khai hứa hẹn sẽ góp phần nâng cao năng lực tư vấn, đào tạo cho các chuyên gia cải tiến năng suất trong nước, đồng thời phát triển mạng lưới chuyên gia cải tiến năng suất được đào tạo bài bản, có đầy đủ năng lực, tính tin cậy và được chứng nhận mang tầm khu vực và thế giới.

Ngày 04/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 07-CT/TTg về giải pháp thúc đẩy tăng năng suất lao động quốc gia và yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương triển khai các dự án năng suất của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), trong đó có dự án về Phát triển năng lực Tổ chức Năng suất quốc gia về xây dựng năng lực đào tạo, đánh giá và chứng nhận chuyên gia năng suất (CBD).
Một số hình ảnh tại Hội nghị: