VNPI và EVN tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nghiên cứu năng suất và thúc đẩy hoạt động nâng cao năng suất tại EVN

Nằm trong khuôn khổ hội nghị trù bị thúc đẩy hợp tác giữa APO và ASEAN, Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) và Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với sự chứng kiến của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng, Tổng thư ký Tổ chức Năng suất châu Á (APO) cũng như toàn thể đại biểu tham dự Hội nghị. 
 
Trên cơ sở đánh giá vị trí, tiềm năng, lợi thế và nhu cầu, hai bên ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với mục tiêu tăng cường hợp tác trong nghiên cứu về năng suất và triển khai các hoạt động thúc đẩy nâng cao năng suất cũng như hiệu quả hệ thống quản trị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, góp phần cải thiện năng suất quốc gia theo định hướng, chỉ đạo của Đảng và Chính phủ Việt Nam.
Hai bên sẽ sử dụng có hiệu quả nguồn lực, thế mạnh sẵn có của mỗi bên, đồng thời huy động các nguồn lực trong nước và quốc tế khác phục vụ cho hoạt động này.
 
Ông Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng- Phụ trách Viện và
ông Nguyễn Văn Nam, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham gia lễ Ký kết. 

 
Cụ thể hơn, Hai bên sẽ cùng phối hợp triển khai các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, phân tích năng suất có thể so sánh ngành cũng như quốc tế và từ đó xây dựng các giải pháp thúc đẩy, nâng cao năng suất lao động ngành điện lực. Trong giai đoạn 2020-2022, tập trung vào nghiên cứu về năng suất phục vụ cho định hướng nâng cao năng suất cho Tập đoàn, trong đó có một số nội dung cụ thể như:
Nghiên cứu, tính toán, phân tích các chỉ tiêu năng suất lao động, năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) - so sánh ngành và một số nước trong khu vực;
Nghiên cứu xây dựng hệ thống chuẩn đối sánh (Benchmarking) và thực hành tốt nhất (Best Practices) về năng suất tại EVN.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực đào tạo, phát triển nguồn nhân lực về năng suất, VNPI và EVN sẽ cùng phối hợp phát triển đội ngũ cán bộ có đủ năng lực làm nòng cốt quản lý và thực thi chương trình nâng cao năng suất tổng thể của Tập đoàn và chương trình nâng cao năng suất nói riêng của các đơn vị thành viên nhằm tạo ra một văn hóa liên tục cải tiến, giảm thiểu các lãng phí và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng. Đồng thời, lựa chọn và xây dựng đội ngũ chuyên gia năng suất quốc tế được chứng nhận bởi Tổ chức Năng suất Châu Á (APO).
 

Thỏa thuận này là cơ sở để hai bên thực hiện các chương trình, dự án và hoạt động hợp tác cụ thể.

Viện Năng suất Việt Nam 


Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 72 Tổng truy cập: 4.631.510
Hotline: 0912293223