Xây dựng mô hình năng suất tổng thể- Doanh nghiệp đạt năng suất và khả năng cạnh tranh vượt trội

Các chương trình triển khai theo từng mô hình, công cụ năng suất và chất lượng riêng biệt có thể giải quyết một vấn đề nhất định của doanh nghiệp mà trong khi, một mô hình áp dụng tổng thể sẽ giải quyết được vấn đề của doanh nghiệp và nâng cao năng suất một cách toàn diện.
 
Trên thế giới, nhiều quốc gia đã đưa ra mô hình tổng thể cho hoạt động cải tiến năng suất và quản lý chất lượng tại doanh nghiệp như Hệ thống Quản lý năng suất (Productivity Management System - PMS) của Hàn Quốc, mô hình Hoạt động xuất sắc - Business Excellence của Singapore hay mô hình Malcolm Baldrige nổi tiếng của Mỹ… Các mô hình tổng thể này đều hướng tới việc áp dụng những giải pháp cải tiến hoạt động của doanh nghiệp một cách hệ thống và toàn diện, trọng tâm vào các hoạt động chính tác động tới hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
Tại Việt Nam, nhằm đem lại sự cải tiến một cách tổng thể, có tính chất thay đổi đáng kể về năng suất và chất lượng tại các doanh nghiệp, Viện Năng suất Việt Nam đã nghiên cứu, hỗ trợ xây dựng thí điểm mô hình tổng thể cho hoạt động cải tiến năng suất và quản lý chất lượng cho doanh nghiệp thuộc các ngành Dệt May, Nhựa, Hóa chất và Cơ khí năm 2018-2019. Giai đoạn 2019 – 2020, Viện Năng suất Việt Nam tiếp tục triển khai dự án “Cải tiến năng suất tổng thể” trong khuôn khổ Nhiệm vụ “Xây dựng và hỗ trợ áp dụng mô hình cải tiến năng suất và quản lý chất lượng tổng thể đối với các doanh nghiệp ngành da giày, thép, năng lượng và điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin” nhằm hướng dẫn doanh nghiệp hoạch định và thực hiện các hoạt động cải tiến năng suất một cách tốt nhất.
 
Doanh nghiệp sẽ đạt năng suất và khả năng cạnh tranh vượt trội khi xây dựng và thực hiện một chiến lược nâng cao năng suất dựa trên 4 trụ cột: (1) Phát triển doanh nghiệp định hướng khách hàng, (2) Công nghệ và thiết bị, (3) Quản lý sản xuất, (4) Không ngừng giảm lãng phí và 2 nền tảng: (1) Phát triển nguồn nhân lực, (2) Tạo động lực làm việc với sự tham gia của tất cả các CBNV.
 
Viện Năng suất Việt Nam trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực da giày, thép, năng lượng và điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin quan tâm gửi đăng ký tham gia dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp”:
 
Địa chỉ: Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Liên hệ: Nguyễn Thị Trà My (Ms.) - Tel: 0979545291 / 024.37561501
Email: ntmy@vnpi.vn / vnpi@vnpi.vn 
Phiếu đăng ký: http://bit.ly/dangkyMHTT. Đăng ký của doanh nghiệp sẽ được đánh giá và lựa chọn dựa trên các tiêu chí đã được phê duyệt./.
Giấy phép số 2915/QĐ-BKHCN - Copyright © VNPI, ghi rõ nguồn khi sử dụng thông tin từ website này. Online: 63 Tổng truy cập: 4.714.752
Hotline: 0912293223