Trung tâm Năng suất Việt Nam
Đang tải dữ liệu...
    
      
           
Tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 đã tới giai đoạn cuối cùng của quá trình sửa đổi. Các nước thành viên ISO bắt đầu bỏ phiếu để phê chuẩn ban ...
Các bài khác:
  • Báo cáo Năng suất Việt Nam 2014
  • Tổng hợp hình ảnh hoạt động của Tổng thư ký APO tại Việt Nam
  • Đào tạo chuyên gia đánh giá trưởng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008
  • ISO 14001 sẽ có phiên bản mới vào cuối năm 2015
Các tin đã đưa 
Phiên họp Ban điều hành chương trình Quốc gia Năng suất Chất lượng
Đoàn đại biểu Mông cổ thăm quan và học hỏi kinh nghiệm tại Việt Nam
Công ty CP MANUTRONICS Việt Nam thành công từ áp dụng Lean
Bài học từ việc áp dụng thành công mô hình sản xuất tinh gọn Lean tại CNC VINA
May Hưng Nhân tăng 30% NSLĐ sau áp dụng LEAN
Xem thêm 
Lịch đào tạo tháng 01, 02 năm 2016 tại Hà Nội và Thái Bình
Lịch đào tạo tháng 12 năm 2015 tại Hà Nội
Lịch đào tạo tháng 10 và 11 năm 2015 tại Hà Nội và Hải Phòng
Lịch đào tạo tháng 9 năm 2015 tại Hà Nội
Lịch đào tạo tháng 8 năm 2015 tại Hà Nội và Hải Phòng
Xem thêm 
Hướng tới một môi trường làm việc an toàn, hiệu quả, chuyên nghiệp thông qua Chương trình THT 5S tại Công ty Thủy điện Sông Tranh
Phòng Giao dịch Hoàng Diệu - VietinBank Ba Đình được trao Chứng nhận thực hành tốt 5S
Đánh giá cấp chứng chỉ 5S - Cơ hội nhìn nhận và phát huy hiệu quả từ Chương trình Thực hành tốt 5S
Công ty Điện lực Lào Cai quyết tâm thực hiện tốt Chương trình 5S
Xem thêm 
Đoàn đại biểu Mông cổ thăm quan và học hỏi kinh nghiệm tại Việt Nam
Tổng hợp hình ảnh hoạt động của Tổng thư ký APO tại Việt Nam
Năng suất xanh để Phát triển xanh và toàn diện: Cam kết hôm nay vì một tương lai xanh hơn
Xem thêm 
Kinh nghiệm và kết quả áp dụng

Trong quá trình đổi mới cải tiến chất lượng, Công ty CP MANUTRONICS Việt Namđã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, công cụ ...

Các bài đã đăng:
  • Bài học từ việc áp dụng thành công mô hình sản xuất tinh gọn Lean tại CNC VINA
  • Bắt đầu bỏ phiếu ISO/FDIS 9001:2015
  • Hướng tới một môi trường làm việc an toàn, hiệu quả, chuyên nghiệp thông qua Chương trình THT 5S tại Công ty Thủy điện Sông Tranh
  • Những người làm thay đổi diện mạo khoa học chất lượng thế giới phần 1
Xem thêm 

        

  Giới thiệu về ISO 9000

  Giới thiệu về ISO 14000

  Hướng dẫn chứng nhận

  Tài liệu mẫu - tài liệu đào tạo

  Văn bản pháp lý về môi trường

  Câu hỏi thường gặp

Lịch sự kiện và đào tạo
HNSWHải Phòng, 18 - 20/11/2015: Đào tạo Nâng cao kỹ năng quản lý cho tổ trưởng
HNSWHà Nội, 23-27/3/2015: Đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008
HNSWHà Nội, 23-27/3/2015: Đào tạo Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008
HNSWĐà Nẵng, 15-16/10/2015: Chuyển đổi HTQLCL ISO 9001:2008 sang phiên bản mới ISO 9001:2015
Hỗ trợ và giải đáp dịch vụ

0912293223