Hotline:
091.229.3223

Nghiên cứu

Nghiên cứu về năng suất; tính toán và đánh giá thực trạng năng suất quốc gia (năng suất lao động, năng suất yếu tố tổng hợp – TFP, năng suất vốn…); phân tích, dự báo về tăng trưởng năng suất và các yếu tố tác động tới tăng năng suất; tham mưu chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy nâng cao năng suất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Đào tạo

Khóa đào tạo: Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015
Nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp phát triển đội ngũ nhân lực có trình độ chuyên sâu về đánh giá và cải tiến Hệ thống quản lý môi trường, Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) tổ chức Khóa đào tạo “Chuyên gia đánh giá trưởng hệ thống quản lý… [...]

Dịch vụ tư vấn

Một số kinh nghiệm triển khai áp dụng Duy trì hiệu suất thiết bị tổng thể (TPM) tại Công ty cổ phần Nam Dược
Mỗi tổ chức, doanh nghiệp khi triển khai áp dụng TPM đều có những phương án triển khai, cách tiếp cận phù hợp với hiện trạng và mục tiêu cải tiến của tổ chức. Bài viết này chia sẻ một số kinh nghiệm áp dụng thành công ban đầu… [...]

Đánh giá thực hành tốt

5S- bí quyết mang lại thành công cho doanh nghiệp
Xuất phát từ triết lý con người là trung tâm của mọi sự phát triển, mô hình thực hành 5S đã được áp dụng tại Nhật bản như một nền tảng để áp dụng thành công hệ thống quản lý chất lượng. 5S tạo ra một môi trường sạch… [...]
5S_Gioi thieu_Pic01
DSC06275_400x300
DSC06092_400x300
5S_Traphaco_02
5S_Traphaco_01
anh15
anh07
anh02
5S Logo 1

Hợp tác quốc tế

Thành viên của tổ chức năng suất châu Á (APO)

Viện năng suất Việt Nam (VNPI) là đại diện thường trực của Việt Nam tại Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) và là đầu mối tổ chức thực hiện các chương trình, dự án của APO, dự án song phương với các Tổ chức năng suất quốc gia thành viên APO.