Hotline:
091.229.3223

Nghiên cứu

Nghiên cứu về năng suất; tính toán và đánh giá thực trạng năng suất quốc gia (năng suất lao động, năng suất yếu tố tổng hợp – TFP, năng suất vốn…); phân tích, dự báo về tăng trưởng năng suất và các yếu tố tác động tới tăng năng suất; tham mưu chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy nâng cao năng suất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Đào tạo

Các khái niệm cơ bản về năng suất
Năng suất là gì? Hiểu theo cách đơn giản, năng suất là thước đo mức độ hiệu quả của các hoạt động tạo ra kết quả đầu ra (số lượng, giá trị gia tăng) từ các yếu tố đầu vào (lao động, vốn, nguyên liệu, năng lượng…) [...]

Dịch vụ tư vấn

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng
Tiếp tục triển khai giai đoạn II của Chương trình quốc gia Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam 2016-2020 (Chương trình 712), các doanh nghiệp sẽ được tạo điều kiện tiếp cận các chương trình hỗ trợ khoa học… [...]

Đánh giá thực hành tốt

Hướng tới một môi trường làm việc an toàn, hiệu quả, chuyên nghiệp thông qua Chương trình THT 5S tại Công ty Thủy điện Sông Tranh
Sáng 17 tháng 01 năm 2015, Công ty Thủy điện Sông Tranh long trọng tổ chức Lễ Tổng kết hoạt động phong trào thi đua toàn công ty năm 2014 và đón nhận Chứng chỉ Thực hành Tốt 5S cho phạm vi các khu vực hoạt động của công… [...]
5S_Gioi thieu_Pic01
map820x618
Poster 5S 003
Poster 5S 002
Poster 5S 001

Hợp tác quốc tế

Thành viên của tổ chức năng suất châu Á (APO)

Viện năng suất Việt Nam (VNPI) là đại diện thường trực của Việt Nam tại Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) và là đầu mối tổ chức thực hiện các chương trình, dự án của APO, dự án song phương với các Tổ chức năng suất quốc gia thành viên APO.