Hotline:
091.229.3223

Nghiên cứu

Nghiên cứu về năng suất; tính toán và đánh giá thực trạng năng suất quốc gia (năng suất lao động, năng suất yếu tố tổng hợp – TFP, năng suất vốn…); phân tích, dự báo về tăng trưởng năng suất và các yếu tố tác động tới tăng năng suất; tham mưu chiến lược, cơ chế, chính sách thúc đẩy nâng cao năng suất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế.

Đào tạo

Hội thảo “Cải thiện môi trường làm việc và nâng cao mức độ hài lòng của người lao động”
Trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ của Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản – JICA, Viện năng suất Việt Nam (VNPI) phối hợp với Trung tâm Năng suất Nhật Bản tổ chức hội thảo “Cải thiện môi trường làm việc và nâng cao mức độ hài… [...]

Dịch vụ tư vấn

Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ tâm đắc với chương trình 5S
Là thành viên trực thuộc Tổng Công ty khí Việt Nam (PVGAS), Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN) hưởng ứng tích cực sự chỉ đạo về việc chủ động áp dụng các công cụ cải tiến hệ thống quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt… [...]

Đánh giá thực hành tốt

Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ tâm đắc với chương trình 5S
Là thành viên trực thuộc Tổng Công ty khí Việt Nam (PVGAS), Công ty Vận chuyển khí Đông Nam Bộ (KĐN) hưởng ứng tích cực sự chỉ đạo về việc chủ động áp dụng các công cụ cải tiến hệ thống quản lý để nâng cao hiệu quả hoạt… [...]
5S_Gioi thieu_Pic01
DSC06275_400x300
DSC06092_400x300
5S_Traphaco_02
5S_Traphaco_01
anh15
anh07
anh02
5S Logo 1

Hợp tác quốc tế

Thành viên của tổ chức năng suất châu Á (APO)

Viện năng suất Việt Nam (VNPI) là đại diện thường trực của Việt Nam tại Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) và là đầu mối tổ chức thực hiện các chương trình, dự án của APO, dự án song phương với các Tổ chức năng suất quốc gia thành viên APO.