Chuyên gia cải tiến năng suất theo phương pháp Lean

Lean là phương pháp cải tiến có hệ thống, liên tục và tập trung vào việc tạo thêm giá trị cho khách hàng cùng lúc với việc loại bỏ các lãng phí trong quá trình sản xuất/ cung cấp dịch vụ của một tổ chức, từ đó giúp cắt giảm chi phí (đồng nghĩa với việc tăng lợi nhuận), tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực, rút ngắn thời gian chu trình sản xuất/ cung cấp dịch vụ, đồng thời tăng khả năng đáp ứng một cách linh hoạt các yêu cầu không ngừng biến động và ngày càng khắt khe của khách hàng.

Đăng ký
- Đối với doanh nghiệp ngành công thương : MIỄN PHÍ 01 học viên cử cán bộ tham dự hoặc đăng ký là doanh nghiệp điểm Từ người thứ 2 tham dự đóng : 3.000.000 đồng/học viên* - Đối với cá nhân/doanh nghiệp khác : 3.000.000 đồng/học viên*

Lợi ích của khóa học

Khoá học cung cấp cho học viên:

 • Trang bị các kiến thức về hệ thống sản xuất tinh gọn (Lean Production System);
 • Hiểu các lợi ích, sự cần thiết áp dụng LEAN;
 • Biết cách tổ chức, triển khai dự án áp dụng LEAN tại doanh nghiệp;
 • Nắm được các công cụ cải tiến trong LEAN để áp dụng tại doanh nghiệp.
 • Thực hành dự án cải tiến năng suất tại doanh nghiệp điểm.

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu tổng quan về LEAN

-       Thách thức của doanh nghiệp và việc tìm kiếm mô hình để thích ứng với yêu cầu của khách hàng

-       Lịch sử hình thành LEAN, một số khái niệm, nguyên tắc trong lean

-       Giới thiệu 7 lãng phí

-       Quá trình triển khai LEAN trong doanh nghiệp

Phần 2: Sơ đồ chuỗi giá trị - Value Stream Mapping (VSM) - Công cụ trực quan hóa quá trình sản xuất, kinh doanh

-       Khái niệm VSM

-       Lợi ích và mục đích của VSM

-       Một số khái niệm khác trong sản xuất (lead time, tack time, cycle time,..)

-       Lâp và phân tích sơ đồ chuỗi giá trị hiện tại

-       Xác định các vấn đề cần cải tiến (cơ hội cải tiến)

-       Lập sơ đồ dòng chảy trong tương lai

-       Xây dựng kế hoạch hành động để thực hiện VSM tương lai

Phần 3: Nhận diện và loại bỏ các lãng phí trong doanh nghiệp

-       Khái niệm lãng phí theo LEAN

-       7 Lãng phí trong LEAN, nguyên nhân, và biện pháp giải quyếtân tích từng lãng phí

-       Các công cụ giảm lãng phí trong LEAN: 5S, Quản lý trực quan; Layout; Cân bằng năng lực; Phòng chống sai lỗi, KanBan, Tiêu chuẩn hóa

Phần 4: 5S và quản lý trực quan

-       Khái niệm 5S

-       Mục đích và ý nghĩa của 5S với việc giảm lãng phí

-       Giải thích và phân tích các yếu tố của 5S

-       Phương pháp triển khai S1, S2, S3 tại các khu vực (nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, kho…)

-        

Phần 5: Cân bằng chuyền sản xuất

-       Thuật ngữ và định nghĩa

-       Tại sao phải cân bằng chuyền sản xuất

-       Phương pháp cân bằng chuyền sản xuất

-       Một số lưu ý khi thực hiện cân bằng chuyền sản xuất hiệu quả.

Phần 6: Phòng ngừa sai lỗi trong sản xuất (Pokayoke)

-       Khái niệm sai lỗi, phòng chống sai lỗi

-       Vì sao phải phòng chống sai lỗi

-       Các nguyên tắc trong phòng chống sai lỗi

-       Các nguyên nhân tổng quan sai lỗi xẩy ra

-       Một số ví dụ ngăn chặn sai lỗi tại các nhà máy

-       Các phương pháp ngăn ngừa sai lỗi

Phần 7: Kiểm tra lý thuyết

II - THỰC HÀNH CẢI TIẾN TẠI DOANH NGHIỆP ĐIỂM

 • Đánh giá hiện trạng
 • Xác định vấn đề cần cải tiến
 • Lựa chọn giải pháp
 • Thực hiện giải pháp
 • Xây dựng báo cáo và đánh giá kết quả
 • Trình bày báo cáo cải tiến

Là giảng viên, chuyên gia tư vấn xây dựng hệ thống quản lý, quản lý tinh gọn Lean, tư vấn cải tiến năng suất và chất lượng thành công tại nhiều tổ chức/doanh nghiệp.

Trên 10 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò quản lý, chuyên gia tư vấn, giảng viên về các giải pháp quản lý và phát triển tổ chức

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

Nghiệp vụ kiểm tra HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính Nhà nước
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính Nhà nước
Ứng dụng 7 Công cụ kiểm soát chất lượng trong sản xuất và dịch vụ
Chuyên gia cải tiến năng suất theo phương pháp Kaizen
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá Thực hành tốt 5S
Chuyên gia cải tiến năng suất theo phương pháp Lean
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL ISO 9001:2015
Development of Public-sector Productivity Specialist (APO Certified Public Sector Productivity Specialist)
Workshop on Empowerment of Small-scale Farmers in Adopting Internet of Things Technologies
Conference on Rural Tourism Promotion for Sustainable Socioeconomic Development
5th International Conference on Biofertilizers and Biopesticides: Marketing and Commercialization
Study Mission to a Nonmember Country on Smart Cities and Urban Mobility

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm