Ứng dụng 7 Công cụ kiểm soát chất lượng trong sản xuất và dịch vụ

Đăng ký
Đơn vị có từ 03 đại biểu tham dự sẽ được giảm 5% tổng phí tham dự.

Lợi ích của khóa học

Sau khoá học, học viên s :

  • Hiểu và áp dụng một số công cụ thống kê cơ bản để giải quyết các vấn đề về chất lượng;
  • Biết cách lựa chọn và áp dụng để kiểm soát chất lượng quá trình sản xuất, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp;
  • Biết cách ứng dụng phần mềm Minitab để lập các biểu đồ thích hợp trong quá trình phân tích dữ liệu;

Nội dung khóa học

Phần 1: Tổng quan về quản lý chất lượng

-      Tổng quan về quản lý chất lượng

-      Các nguyên tắc của quản lý chất lượng

o   7 nguyên tắc quản lý chất lượng

o   3 nguyên tắc tạo ra chất lượng

-      Chu trình giải quyết các vấn đề chất lượng theo phương pháp tiếp cận PDCA.

Phần 2: Các công cụ kiểm soát chất lượng

-      Bảy công cụ kiểm soát chất lượng

o   Lưu đồ quá trình – Flow chart;

o   Phiếu kiểm tra – Checksheet;

o   Biểu đồ Pareto – Pareto chart;

o   Biểu đồ phân tán – Scatter diagram;

o   Biểu đồ kiểm soát – Control chart;

o   Biểu đồ nhân quả – Cause and effect diagram;

o   Biểu đồ tần suất – Histogram chart;

o   Biểu đồ kiểm soát – Control chart.

-      Hướng dẫn sử dụng phần mềm Minitab để lập các biểu đồ thích hợp trong quá trình phân tích dữ liệu;

-      Ứng dụng 7 Công cụ kiểm soát chất lượng vào giải quyết vấn đề

*) Ghi chú:

-       Các bài tập tình huống và thực hành được áp dụng trong các phần trên

-       Để khóa học hiệu quả hơn, học viên nên mang theo máy tính xách tay

Chuyên gia / giảng viên Viện Năng suất Việt Nam: Có trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy và tư vấn hướng dẫn thành công các dự án về hệ thống quản lý và công cụ cải tiến như: ISO 9000, 5S, Lean, 6 Sigma, SPC …

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

Nghiệp vụ kiểm tra HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại cơ quan hành chính Nhà nước
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá nội bộ HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong cơ quan hành chính Nhà nước
Ứng dụng 7 Công cụ kiểm soát chất lượng trong sản xuất và dịch vụ
Chuyên gia cải tiến năng suất theo phương pháp Kaizen
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá Thực hành tốt 5S
Chuyên gia cải tiến năng suất theo phương pháp Lean
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL ISO 9001:2015
Development of Public-sector Productivity Specialist (APO Certified Public Sector Productivity Specialist)
Workshop on Empowerment of Small-scale Farmers in Adopting Internet of Things Technologies
Conference on Rural Tourism Promotion for Sustainable Socioeconomic Development
5th International Conference on Biofertilizers and Biopesticides: Marketing and Commercialization
Study Mission to a Nonmember Country on Smart Cities and Urban Mobility

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm