Tin tức

Trở về

Chương trình toạ đàm trực tuyến "HƯỚNG ĐẾN NĂNG SUẤT 6.0 BẰNG SẢN XUẤT THÔNG MINH"

Chương trình toạ đàm trực tuyến do Tổ chức Năng suất châu Á (APO) thực hiện được tổ chức lúc 12h00-13h00 ngày 17/8/2020 với sự tham gia của 02 diễn giả: TS. Hà Minh Hiệp, Chủ tịch Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Giáo sư Chen-Fu Chien từ trường Đại học Tsing Hua, Đài Loan (Trung Quốc). 

Sản xuất thông minh là xu hướng tất yếu của Việt Nam trong công cuộc hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước, giữa bối cảnh của cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến doanh nghiệp và nền sản xuất. Nó là xu hướng mà chúng ta không thể đứng ngoài, không thể không tham gia.

Vậy tình hình phát triển sản xuất thông minh trên thế giới hiện nay như thế nào? các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ cần làm gì để khai thác các lợi ích của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và phát triển sản xuất thông minh? Đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay khi đại dịch Covid-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp và ảnh hưởng đến hầu hết các nền kinh tế trên thế giới, các doanh nghiệp cần thích ứng như thế nào nếu muốn tiếp cận sản xuất thông minh?

Chương trình Hướng đến Năng suất 6.0 bằng sản xuất thông minh được tổ chức lúc 12h00-13h00 ngày 17/8/2020 với sự tham gia của 02 diễn giả: TS. Hà Minh Hiệp, Chủ tịch Tổ chức Năng suất Châu Á (APO), Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và Giáo sư Chen-Fu Chien từ trường Đại học Tsing Hua, Đài Loan (Trung Quốc) sẽ chia sẻ thêm với quý vị về chủ đề này.

Truy cập đường link để theo dõi trực tiếp tại: https://www.youtube.com/watch?v=won5saQsSQQ

VNPI