Tin tức

Trở về

Tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực năng suất chất lượng

Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ đẩy mạnh trao đổi và hợp tác quốc tế để tiếp thu và cập nhật các phương pháp mới, kinh nghiệm, kỹ thuật gia tăng năng suất chất lượng, các nghiên cứu năng suất, so sánh năng suất với các nước trong khu vực và trên thế giới;...

Ngày 8/6/2020, Hội nghị Ban chấp hành (GBM) Tổ chức Năng suất châu Á (APO) lần thứ 62 đã được tổ chức với sự tham gia của Tổng thư ký APO, Ban thư ký APO và đại diện 20 nền kinh tế thành viên.

Hội nghị đã bầu Phó Tổng cục trưởng Hà Minh Hiệp là Chủ tịch APO nhiệm kỳ 2020-2021. Đây cũng là lần thứ hai sau 21 năm Việt Nam đảm nhận vai trò quan trọng này.

Với việc đảm nhận vai trò Chủ tịch APO năm 2020, Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội để đón nhận những công nghệ mới từ cuộc CMCN 4.0 lần thứ tư mang lại cũng như chia sẻ những thách thức trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, giải pháp khắc phục trong Kế hoạch tổng thể về phát triển năng suất dựa trên đổi mới sáng tạo.

Trong thời gian tới, Việt Nam xác định tham gia có hiệu quả, thực hiện đầy đủ trách nhiệm thành viên vào hoạt động của APO; và các tổ chức quốc tế, khu vực khác về năng suất, chất lượng; Trao đổi và hợp tác quốc tế để tiếp thu và cập nhật các phương pháp mới, kinh nghiệm, kỹ thuật gia tăng năng suất chất lượng, các nghiên cứu năng suất, so sánh năng suất với các nước trong khu vực và trên thế giới; Phối hợp với các chuyên gia quốc tế và nước ngoài đào tạo chuyên gia trong nước trong lĩnh vực năng suất, chất lượng; Mở rộng đàm phán, ký kết các thỏa thuận hợp tác với các nước, vùng lãnh thổ, khu vực, các tổ chức quốc tế về lĩnh vực năng suất... 

Xem thêm tại: https://www.youtube.com/watch?v=xYaY3IyPz3k&t=287s

VNPI