Tin tức

Back

Phát triển đội ngũ chuyên gia năng suất quốc gia qua các khóa đào tạo

Theo số liệu tổng hợp từ nhóm nghiên cứu Viện Năng suất Việt Nam, đến cuối năm 2023 đã có 44 trong tổng số 64 tỉnh thành phố đề xuất kế hoạch chi tiết về phát triển đội ngũ Chuyên gia năng suất trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2030.

Theo kế hoạch được đề cập tới trong Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chương trình Quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030, đến năm 2025, đến năm 2025, Việt Nam có 600 chuyên gia năng suất được đào tạo, chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn TCVN 13751:2023. Và lộ trình tới 2030 có 1000 chuyên gia năng suất được đào tạo, chứng nhận. Viện Năng suất Việt Nam đã phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các tỉnh, thành phố tổ chức khóa đào tạo Chuyên gia năng suất đáp ứng tiêu chuẩn cho hơn 100 học viên trong giai đoạn cuối năm 2023 và đầu năm 2024

Theo số liệu tổng hợp từ nhóm nghiên cứu Viện Năng suất Việt Nam, đến cuối năm 2023 đã có 44 trong tổng số 64 tỉnh thành phố đề xuất kế hoạch chi tiết về phát triển đội ngũ Chuyên gia năng suất trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2030. Theo đó, các tỉnh, thành phố có nhu cầu đào tạo, chứng nhận Chuyên gia năng suất cho hơn 400 ứng viên đáp ứng Tiêu chuẩn TCVN 13751:2023 Yêu cầu đối với chuyên gia năng suất.

Để góp phần thực hiện mục tiêu nêu trên, Viện Năng suất Việt Nam khởi động Chương trình Đào tạo Chuyên gia năng suất quốc gia. Theo đó, các học viên khi tham gia khóa học sẽ được hệ thống lại các kiến thức và kỹ năng thực hiện các dự án cải tiến năng suất theo Tiêu chuẩn TCVN 13751:2023. Cụ thể, học viên được cung cấp kiến thức về tổng quan năng suất, chuyên môn đo lường và phân tích năng suất là những nội dung kiến thức nền tảng bắt buộc phải có theo tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, học viên được đào tạo về 08 giải pháp năng suất (5S, Lean, Kaizen, KPI…) và được thực hành áp dụng các kiến thức đó vào dự án giả định tại doanh nghiệp. Tổng thời lượng đào tạo cho học viên ở cấp độ Chuyên gia năng suất là 72 tiết, Chuyên gia năng suất trưởng là 144 tiết bao gồm cả lý thuyết và thực hành.

Đội ngũ giảng viên tham gia khóa đào tạo là các Chuyên gia năng suất được chứng nhận theo tiêu chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO). Các giảng viên cung cấp các kiến thức chuyên môn đồng thời huấn luyện cho học viên các kỹ năng chuyên môn tuân thủ khung cải tiến năng suất.

Các học viên hoàn thành khóa đào tạo Chuyên gia năng suất có đầy đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng để tham gia Chương trình chứng nhận Chuyên gia năng suất quốc gia.

Trong năm 2024, Viện Năng suất Việt Nam tiếp tục chiêu sinh khóa đào tạo Chuyên gia năng suất và hỗ trợ các học viên tham gia Chương trình chứng nhận Chuyên gia năng suất quốc gia theo tiêu chuẩn TCVN 13751:2023.