Back

Diễn đàn Năng suất Quốc gia nồng nhiệt chào mừng các đại biểu tham dự Diễn đàn năm 2023

12/12/2023 at 02:15

Ban tổ chức Diễn đàn Năng suất Quốc gia nồng nhiệt chào mừng các đại biểu tham dự Diễn đàn năm 2023 vào ngày 12/12/2023 tại Hà Nội.

Cập nhật tiêu chuẩn APO PS 101:2023

29/11/2023 at 02:25

Thông tin cập nhật tiêu chuẩn APO PS 101:2023

Phát triển đội ngũ chuyên gia năng suất quốc gia qua các khóa đào tạo

07/06/2023 at 02:19

Theo số liệu tổng hợp từ nhóm nghiên cứu Viện Năng suất Việt Nam, đến cuối năm 2023 đã có 44 trong tổng số 64 tỉnh thành phố đề xuất kế hoạch chi tiết về phát triển đội ngũ Chuyên gia năng suất trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2030.

Xây dựng và ban hành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13751:2023 Yêu cầu đối với chuyên gia năng suất

06/06/2023 at 02:25

Với mục tiêu xây đựng đội ngũ Chuyên gia năng suất quốc gia có năng lực về chuyên môn, chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp phục vụ mục tiêu thúc đẩy phong trào năng suất, nâng cao năng suất quốc gia, ngành, địa phương và doanh nghiệp. Bộ Khoa học và Công nghệ - Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã ban thành Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13751:2023 - Yêu cầu đối với chuyên gia năng suất.

APO-AB đánh giá giám sát hoạt động chứng nhận Chuyên gia năng suất của Văn phòng ViProCB

20/12/2022 at 03:53

Đoàn chuyên gia của Tổ chức năng suất Châu Á (APO) đã có hoạt động đánh giá giám sát (Surveillance Assess) lần đầu tiên đối với ViProCB sau hơn 1 năm được công nhận chính thức.