Tin tức

Trở về

Báo cáo Năng suất năm 2023 của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO)

Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) đã chính thức xuất bản Báo cáo Năng suất năm 2023. Đây là một ấn phẩm thường niên cung cấp các số liệu thống kê và xu hướng năng suất của khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

 

Báo cáo cung cấp những phân tích chi tiết về năng suất và mô hình tăng trưởng kinh tế, giúp các quốc gia thành viên APO cũng như bên liên quan hiểu được bối cảnh hiện tại để đưa ra quyết định phù hợp. Với phương pháp nghiên cứu và tiêu chuẩn thu thập dữ liệu khoa học, Báo cáo luôn là là ấn phẩm đáng tin cậy đối với các tổ chức, cá nhân quan tâm đến sự phát triển, tiến bộ về kinh tế của các nước khu vực Châu Á.

Báo cáo sẽ hỗ trợ các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh trong việc lập kế hoạch kinh tế, so sánh năng suất quốc gia với các tiêu chuẩn khu vực và toàn cầu, đồng thời xác định các cơ hội và thách thức tăng trưởng để ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Báo cáo Năng suất năm 2023 của APO có những điểm nổi bật như sau:

  • Tổng hợp các chỉ số năng suất của 21 quốc gia, nền kinh tế thành viên APO và 5 khu vực.
  • Giới thiệu các phương pháp mới, như vốn hóa các nguồn tài nguyên khoáng sản và năng lượng (MER) và cải thiện các ước tính về trữ lượng đất đai và chất lượng lao động.
  • Phản ánh xu hướng tăng trưởng kinh tế: Từ năm 2015 đến năm 2021, nền kinh tế của Asia31 (gồm 21 quốc gia, nền kinh tế thành viên của APO và 10 quốc gia không phải thành viên APO) tăng trưởng hàng năm 4%. Năm 2021, nhóm này chiếm 48% nền kinh tế toàn cầu, so với với Hoa Kỳ là 16%) và EU27 là 14%. Dự báo đến năm 2030 cho thấy tỷ trọng kinh tế toàn cầu của châu Á tăng lên 53%.
  • Phân tích theo ngành: Bất chấp nỗ lực đa dạng hóa, năm 2021 lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp vẫn thống trị việc làm ở khu vực Châu Á, chiếm 30% số việc làm. Trong khi đó, sản xuất nổi lên như một ngành quan trọng, chiếm hơn 20% tổng giá trị gia tăng ở 12 quốc gia Châu Á.

Nguồn: Tổ chức Năng suất Châu Á