Viện Năng suất Việt Nam

Viện Năng suất Việt Nam

Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) thành lập năm 1997 với vai trò là cơ quan năng suất quốc gia và là cơ quan thực hiện các chương trình, dự án của Tổ chức Năng suất Châu Á (APO) tại Việt Nam. Viện Năng suất Việt Nam hiện tại phối hợp với APO và các Cơ quan Năng suất Quốc gia thành viên như JPC Nhật Bản, MPC Malaysia, KPC Hàn Quốc thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu về năng suất và áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất tại Việt Nam.

Đội ngũ lãnh đạo
Tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm

Viện trưởng

Địa chỉ: số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3756 1501

Fax: 024 3756 1502

Email: vnpi@vnpi.vn

Bà Nguyễn Thu Hiền

Phó viện trưởng

Địa chỉ: số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024 3756 1501

Fax: 024 3756 1502

Email: vnpi@vnpi.vn

Cơ cấu tổ chức

                      HĐKHCM      Hội đồng Khoa học chuyên môn 

                      DPR              Phòng Nghiên cứu năng suất 
                      MIC               Phòng Giải pháp quản lý và đổi mới sáng tạo 
                      PCD              Phòng Tư vấn cải tiến năng suất 
                      TRD              Phòng Đào tạo 
                      SDD              Phòng Phát triển dịch vụ 
                       ICD               Phòng Hợp tác quốc tế 
                       PAD              Phòng Kế hoạch Tổng hợp 
                       ACD             Phòng Kế toán Quản trị 
                       VNPI HCM   Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh
                       VNPI ĐN      Chi nhánh thành phố Đà Nẵng 

Chúng tôi được tin tưởng bởi
Tư vấn năng suất

Tư vấn năng suất

Tư vấn, hướng dẫn áp dụng mô hình, công cụ cải tiến; đánh giá và cấp chứng chỉ THT 5S; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng; giải pháp quản lý và đổi mới sáng tạo... 

Xem chi tiết
Đào tạo năng suất

Đào tạo năng suất

Khoá đào tạo ứng dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng cho các cấp nhân sự trong tổ chức và doanh nghiệp

Xem chi tiết
Nghiên cứu năng suất

Nghiên cứu năng suất

Nghiên cứu, kiến nghị chính sách và các giải pháp nâng cao năng suất quốc gia, ngành, địa phương và tổ chức,doanh nghiệp

Xem chi tiết
icon--check-star
Tự hào đồng hành cùng