Năng suất xanh
Xu hướng mới cho phát triển bền vững
Xu hướng mới cho phát triển bền vững
Chìa khóa cải tiến liên tục và phát triển bền vững

Chìa khóa cải tiến liên tục và phát triển bền vững

Hướng từ sự tổng hợp của 2 chiến lược quan trọng là nâng cao năng suất và bảo vệ môi trường - cơ sở cho cải tiến liên tục và nền tảng cho phát triển bền vững.

Giảm thiểu tác động đến môi trường

Giảm thiểu tác động đến môi trường

Kết hợp các công cụ, kỹ thuật và công nghệ thích hợp để giảm tác động môi trường từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức.

Sử dụng hiệu quả nguồn lực

Sử dụng hiệu quả nguồn lực

Không chỉ dừng lại ở vấn đề cải thiện môi trường mà còn giúp tổ chức giảm thiểu lãng phí về vấn đề năng suất chất lượng

Hành trình Năng suất xanh

Câu chuyện về hành trình cải tiến năng suất tại các địa phương, thực hiện bởi VNPI

Áp dụng năng suất xanh ngay hôm nay