Đánh giá rủi ro hoá chất

Đăng ký

Lợi ích của khóa học

Nội dung khóa học

MỤC TIÊU

Nhằm mục tiêu giúp cho học viên và nhà máy khi tham dự khoá đào tạo có các kiến thức về:

- Phân tích rủi ro về hoá chất

- Phương pháp thực hiện đánh giá rủi ro từ đó có các biện pháp phòng ngừa sự cố sảy ra

- Kiến thức để phân tích các nguyên nhân gốc rễ vấn đề, mối nguy, rủi ro

NỘI DUNG

- Phân tích nguyên nhân gốc rễ

- Sơ đồ quy trình đánh giá rủi ro

- Thực hiện kế hoạch hành động

- Thực hành kế hoạch đánh giá rủi ro

- Giải đáp và trả lời câu hỏi

*) Ghi chú:

  • Học viên tham dự được cung cấp tài khoản học MIỄN PHÍ về quản lý hoá chất trên nền tảng Atingi. Học viên có thể sử dụng sau khoá học để ôn lại kiến thức hoặc đào tạo nội bộ.

GIẢNG VIÊN

- Chuyên gia, giảng viên có trên 10 năm kinh giảng dạy, tư vấn, đánh giá về quản lý hoá chất như Higg Fem….

- Chuyên gia, giảng viên cao cấp của GIZ về quản lý hoá chất.

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)
Đo lường năng suất và đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng kinh tế của địa phương
Hướng dẫn áp dụng 5S trong trường học
Lưu trữ và quản lý kho hoá chất 19/6/2023 (01 ngày, từ 8h30-12h00)
Nhận thức chung về hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo ISO 56000
Quản lý chất hạn chế trong các nhà máy
Đánh giá rủi ro hoá chất
Xây dựng danh mục quản lý hoá chất và SDS
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL ISO 9001:2015 (đáp ứng yêu cầu của Thông tư 36/2014/TT-BKHCN)
Kỹ năng cải tiến công việc
Kỹ năng hướng dẫn công việc
Hướng dẫn áp dụng HTQLCL TCVN ISO 18091:2020 và bộ tiêu chí đánh giá chất lượng tại chính quyền địa phương
Chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong CQHCNN (đáp ứng yêu cầu của Thông tư 26/2014/TT-BKHCN)
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S
Thực hành 7 công cụ kiểm soát chất lượng

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm