Hướng dẫn áp dụng 5S trong trường học

Mục đích của việc áp dụng 5S trong các cơ sở giáo dục là nâng cao hiệu quả công tác dạy và học, tạo ra môi trường giáo dục khoa học, xanh, sạch, đẹp, tạo thuận lợi cho việc giảng dạy và học tập, an toàn cho giáo viên và học sinh và quan trọng hơn là làm thay đổi cách suy nghĩ, hình thành thói quen thực hành tiết kiệm cũng như xây dựng ý thức kỷ luật cho học sinh, phát huy tinh thần sáng tạo góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác dạy và học.

Khoá đào tạo được thiết kế nhằm:

Hướng dẫn cách thức quản lý, sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các khu vực nhà hiệu bộ, Khu vực phòng học, Phòng thực hành, Nhà đa năng, … một cách trực quản, khoa học, có hiệu quả nhằm nâng cao chất lượng dạy và học, giúp đảm bảo an toàn học đường, tạo môi trường giáo dục và đào tạo nơi mà học sinh được bảo vệ an toàn cả về thể chất và tinh thần;

Hướng dẫn xây dựng được các văn bản, quy định, tiêu chuẩn thực hành tốt 5S tại các cơ sở giáo dục;

Chia sẻ các hình ảnh về kinh nghiệm thực hiện thành công tại một số cơ sở giáo dục.

Đăng ký

Lợi ích của khóa học

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

Nhận thức chung về kiểm kê khí nhà kính
Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)
Đo lường năng suất và đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng kinh tế của địa phương
Hướng dẫn áp dụng 5S trong trường học
Lưu trữ và quản lý kho hoá chất 19/6/2023 (01 ngày, từ 8h30-12h00)
Nhận thức chung về hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo ISO 56000
Quản lý chất hạn chế trong các nhà máy
Đánh giá rủi ro hoá chất
Xây dựng danh mục quản lý hoá chất và SDS
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL ISO 9001:2015 (đáp ứng yêu cầu của Thông tư 36/2014/TT-BKHCN)
Kỹ năng cải tiến công việc
Kỹ năng hướng dẫn công việc
Hướng dẫn áp dụng HTQLCL TCVN ISO 18091:2020 và bộ tiêu chí đánh giá chất lượng tại chính quyền địa phương
Chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong CQHCNN (đáp ứng yêu cầu của Thông tư 26/2014/TT-BKHCN)
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm