Lưu trữ và quản lý kho hoá chất 19/6/2023 (01 ngày, từ 8h30-12h00)

Khoá đào tạo nhằm cung cấp cho học viên đảm bảo việc lưu trữ và bảo quản kho hoá chất đáp ứng:

Các yêu cầu luật định

Lưu trữ và bảo quản hoá chất an toàn, khoa học

Phòng ngừa những rủi ro, sự cố tràn đổ hoá chất,…

NỘI DUNG

Tổng quan về quản lý hoá chất

Nguyên tắc an toàn khi sử dụng bảo quản và lưu trữ hóa chất

Các quy định chung về bảo quản và lưu trữ hoá chất

Thực hành tốt quản lý kho hoá chất

Thực hành tốt việc vận chuyển hoá chất và chất thải hoá học

*) Ghi chú:

Học viên tham dự được cung cấp tài khoản học MIỄN PHÍ về quản lý hoá chất trên nền tảng Atingi. Học viên có thể sử dụng sau khoá học để ôn lại kiến thức hoặc đào tạo nội bộ.

GIẢNG VIÊN

- Chuyên gia, giảng viên có trên 10 năm kinh giảng dạy, tư vấn, đánh giá về quản lý hoá chất như Higg Fem….

- Chuyên gia, giảng viên cao cấp của GIZ về quản lý hoá chất.

Đăng ký

Lợi ích của khóa học

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

Nhận thức chung về kiểm kê khí nhà kính
Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)
Đo lường năng suất và đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng kinh tế của địa phương
Hướng dẫn áp dụng 5S trong trường học
Lưu trữ và quản lý kho hoá chất 19/6/2023 (01 ngày, từ 8h30-12h00)
Nhận thức chung về hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo ISO 56000
Quản lý chất hạn chế trong các nhà máy
Đánh giá rủi ro hoá chất
Xây dựng danh mục quản lý hoá chất và SDS
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL ISO 9001:2015 (đáp ứng yêu cầu của Thông tư 36/2014/TT-BKHCN)
Kỹ năng cải tiến công việc
Kỹ năng hướng dẫn công việc
Hướng dẫn áp dụng HTQLCL TCVN ISO 18091:2020 và bộ tiêu chí đánh giá chất lượng tại chính quyền địa phương
Chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong CQHCNN (đáp ứng yêu cầu của Thông tư 26/2014/TT-BKHCN)
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm