Quản lý chất hạn chế trong các nhà máy

MỤC TIÊU

Tham gia khoá học học viên nắm được các kiến thức:

Hiểu và nắm được các chất hạn chế trong sản xuất của nhà máy mình

Thực hiện kế hoạch hạn chế về và loại bỏ các chất ưu tiên

Tìm hiểu các yêu cầu luật định liên quan chất hạn chế

NỘI DUNG

Định nghĩa và khái niệm về các chất ưu tiên

Tổng quan về các hóa chất ưu tiên cụ thể trong lĩnh vực

Các nguồn thông tin về các chất ưu tiên

Ví dụ về các chất ưu tiên

Xác định và lập hồ sơ các quá trình và hóa chất cần quan tâm

Sử dụng và truy cập vào các tài liệu tham khảo và yêu cầu chung (ví dụ: ZDHC, MRSL và RSL, REACH)

Đánh giá sự tuân thủ các yêu cầu

Lập kế hoạch hành động để thay thế các hóa chất ưu tiên

Quản lý chất ưu tiên

*) Ghi chú:

Học viên tham dự được cung cấp tài khoản học MIỄN PHÍ về quản lý hoá chất trên nền tảng Atingi. Học viên có thể sử dụng sau khoá học để ôn lại kiến thức hoặc đào tạo nội bộ.

Đăng ký

Lợi ích của khóa học

Tôi muốn đăng ký khóa học

Vui lòng nhập đầy đủ thông tin để đăng ký khóa của chúng tôi sớm nhất

Chuyên gia năng suất (theo chương trình chuẩn của Tổ chức Năng suất Châu Á - APO)
Đo lường năng suất và đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng kinh tế của địa phương
Hướng dẫn áp dụng 5S trong trường học
Lưu trữ và quản lý kho hoá chất 19/6/2023 (01 ngày, từ 8h30-12h00)
Nhận thức chung về hệ thống quản lý đổi mới sáng tạo ISO 56000
Quản lý chất hạn chế trong các nhà máy
Đánh giá rủi ro hoá chất
Xây dựng danh mục quản lý hoá chất và SDS
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQLCL ISO 9001:2015 (đáp ứng yêu cầu của Thông tư 36/2014/TT-BKHCN)
Kỹ năng cải tiến công việc
Kỹ năng hướng dẫn công việc
Hướng dẫn áp dụng HTQLCL TCVN ISO 18091:2020 và bộ tiêu chí đánh giá chất lượng tại chính quyền địa phương
Chuyên gia đánh giá hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trong CQHCNN (đáp ứng yêu cầu của Thông tư 26/2014/TT-BKHCN)
Hướng dẫn áp dụng và đánh giá thực hành tốt 5S
Thực hành 7 công cụ kiểm soát chất lượng

Đào tạo theo yêu cầu

Ngoài các khoá học cố định, VNPI sẵn sàng tuỳ chỉnh các khoá đào tạo phù hợp cho doanh nghiệp, tổ chức của bạn. Tuỳ biến các chuyên đề độc nhất và đào tạo tại bất cứ đâu, phù hợp với lịch trình của doanh nghiệp bạn:

- Tuỳ biến địa điểm: Giảng dạy trực tiếp tại tổ chức, doanh nghiệp hoặc địa điểm được yêu cầu
- Tuỳ biến thời gian: Lộ trình và thời lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu
- Tuỳ biến bài giảng: Các chuyên đề thiết kế riêng cho tổ chức, doanh nghiệp

Tìm hiểu thêm